American Factoring


WAT IS AMERICAN FACTORING?

American Factoring, is een vorm van factoring waarbij facturen per stuk of serie worden verkocht. Daarmee is het de meest flexibele vorm van factoring omdat uw financieringscapaciteit groter wordt naarmate je meer facturen stuurt. Hiermee is deze vorm van factoring sterk in opkomst en een van de snelstgroeiende alternatieve financieringsvormen bij ondernemend Nederland. Een verklaring waarom juist deze vorm van factoring aan populariteit wint is wellicht te vinden in het feit dat het een van de meest laagdrempelige vormen van werkkapitaalfinanciering is. Daarbij gaat de ondernemer geen schuld aan bij het verkopen van facturen, maar is het wel een financiering.

[su_row][su_column]

VERKOOP VAN FACTUREN

Bij American Style Factoring is er sprake van overgang van het juridisch eigendomsrecht van factuur van de ondernemer welke de factuur verstuurt naar het factoring bedrijf. Dat betekent dat er dus daadwerkelijk sprake is van een verkoop en een levering van de vordering. De ondernemer verkoopt de factuur en ontvangt vervolgens direct het geld. De koper (de factor) koopt de betreffende factuur en doet daarvoor een betaling aan de onderneming. Als gevolg hiervan wordt het eigendomsrecht van uw facturen bij deze vorm van factoring overgedragen aan de factormaatschappij. Echter, dit is anders bij traditionele factoring waarbij u het eigendomsrecht van uw facturen verpand aan de factormaatschappij.

KOSTEN

De kosten van American Factoring zijn uitgedrukt in een percentage van het factuurbedrag. Daarom is bij deze vorm van factoring het tarief sterk gekoppeld aan de effectieve betalingstermijn van de factuur. Daarentegen wordt bij traditioneel factoring gekeken naar het gemiddelde van alle debiteuren (DSO). De kredietwaardigheid van de debiteur speelt bovendien ook een rol. Ter illustratie liggen de kosten van American factoring  ongeveer tussen de 1%-4% van de factuurwaarde (betalingstermijn van 30 dagen). Naast de voorfinanciering wordt er ook gezorgd voor professionele factuuropvolging en wordt het kredietrisico afgedekt. Anders dan bij traditioneel factoring is er geen sprake van een rentedragende faciliteit. Daardoor zijn er geen rentekosten componenten zijn.[/su_column]

[su_column]

CONTRACTTERMIJN

Omdat American Factoring doorgaans wordt bestempeld als de meest flexibele vorm van factoring kent het weinig constructies met meerjarige contract verbintenissen. Een termijn- of omzetverplichting werkt beperkend. Aan de ene kant zijn er dus aanbieders die zonder looptijd en omzet limieten werken. Aan de andere kant zijn er partijen waarmee afspraken te maken zijn over contract duur en omzetverplichtingen die een gunstiger tarief kunnen opleveren.

GOEDKEURING

American factoring is een laagdrempelige vorm van financiering waarbij het acceptatieproces is snel en eenvoudig. Er wordt een kredietwaardigheid controle gestart om te kijken welke financieringslimieten uw debiteuren hebben. Ook volgt er een korte financiële analyse van de onderneming. Deze relatief eenvoudige manier van financieren leent zich goed voor starters en snelgroeiende ondernemingen. 

PREFINANCIERING

Doorgaans is het percentage van prefinanciering tussen de 90% en 98% van het factuurbedrag. Deze is per factor verschillend en is het onder andere afhankelijk van de gekozen recourse methode. Wanneer de klant de kredietrisico’s niet afdekt zullen de percentages van bevoorschotting bijvoorbeeld lager liggen (70-75%) dan wanneer gekozen wordt voor non-recourse factoring (80-85%).[/su_column][/su_row]

Samengevat vindt u de onderstaande tabel de globale verschillen tussen de 3 voornaamste vormen van factoring. Dus mocht u geïnteresseerd zijn in een van deze vorm van factoring, vraag dan hier eenvoudig een vergelijk aan.

[easy-pricing-table id=”1083″]