Hoe vergelijkt u Factoring tarieven?


VERGELIJKEN VAN FACTORING TARIEVEN

De meeste ondernemers vergelijken factoring tarieven op basis van de factor fee en eventueel de extra kosten die in rekening worden gebracht. Vaak leidt deze aanpak tot het maken van een verkeerde keuze. Hieronder zetten wij uiteen waarom de factor fee alleen niet leidend zou moeten zijn in uw keuze en hoe u tarieven het beste vergelijkt.

DE KOSTEN ZIJN NIET ALLES

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht staat het laagste tarief niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de laagste kosten. Het simpelweg vergelijken van tarieven en vergoedingen kan de realiteit van de factoring tarief verdoezelen. Daarom is beter te zoeken naar het zakelijke voorstel dat de laagste totale kosten per gefinancierde euro biedt en niet alleen naar het laagste tarief. Factoringbedrijven structureren hun voorstellen echter verschillend. Daarom is het niet eenvoudig om de verschillende factoring offertes te vergelijken.

Hieronder zetten we uiteen welke elementen een factoring voorstel heeft en bekijken we hoe u meerdere aanbiedingen effectief kunt vergelijken. We gaan in onderstaande voorbeelden uit een American Factoring model.

DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN EEN VOORSTEL

Een factoring offerte bevat onder andere volgende belangrijke elementen:

Voorschot percentage: wanneer een factor een factuur overneemt, vertegenwoordigt het bedrag, of voorschot, dat hij betaalt over het algemeen tussen 80% en 95% van het totaal van de factuur. Het saldo (tussen 5% en 20%) wordt gebruikt om een reserve te vormen dat de factor in staat stelt het hoofd te bieden aan verschillende onbetaalde facturen. Het wordt aan de onderneming uitbetaald wanneer haar klant de factuur heeft betaald. Ook zijn er  factormaatschappijen die niet werken met een reserve rekening of depot. Deze factors betalen het volledige factuurbedrag minus de gerekende factor fee direct aan u uit.

Factor Fee: het tarief dat de factor u aanrekent voor het kasvoorschot.

Additionele kosten: bijkomende kosten (vast en variabel) die de factor kan hebben opgenomen in hun voorstel.

Bij het vergelijken van meerdere factoring tarieven is het belangrijk om het voorstel te vinden dat de laagste kosten per gefinancierde euro biedt. Hoewel het moeilijk is om een totale kostprijs te verkrijgen, is het mogelijk om een eerste idee te krijgen door eenvoudigweg de verhouding tussen het voorschotpercentage en de factor fee te vergelijken.

REKENVOORBEELDEN

Hieronder gaan we enkele voorstellen vergelijken, Welk van deze twee aanbiedingen is bijvoorbeeld het beste?

Een voorschot van 80% tegen een factor tarief van 2,50%, op basis van een betaaltermijn van 30 dagen
Een voorschot van 90% tegen een factor tarief van 2,50%,op basis van een betaaltermijn van 30 dagen

Het spreekt voor zich dat de tweede optie, het voorschot van 90%, de beste oplossing is, omdat hiermee een hoger voorschot kan worden verkregen tegen dezelfde kosten.

Laten we ons nu eens dezelfde vraag stellen, maar nu met twee enigszins verschillende aanbiedingen. Welke is de beste?

Een voorschot van 90% tegen een factor tarief van 1,50%, gefinancierd per 15 dagen
Een voorschot van 90% tegen een factor tarief van 3,00%, gefinancierd per 30 dagen

Sommigen zullen zeggen dat deze aanbiedingen gelijk zijn, aangezien beide financieringen 3% kosten gedurende 30 dagen. Anderen zullen zeggen dat optie 1 beter is omdat het de afhalingen in kleinere delen verdeelt. In werkelijkheid is het moeilijk te zeggen, omdat het allemaal afhangt van de gemiddelde betaaltermijn van de debiteuren.

Het derde voorbeeld is een beetje complexer. Wat is de beste deal tussen:

Een voorschot van 80% met een factor tarief van 3,00%, op basis van een betaaltermijn van 30 dagen

Een voorschot van 90% met een factor tarief van 3,43%, op basis van een betaaltermijn van 30 dagen

Men zou geneigd kunnen zijn te denken dat optie 2 duurder is, maar dat is niet zo! De twee aanbiedingen hebben beide dezelfde kosten per ontvangen euro (factor fee / voorschotpercentage), en zijn dus identiek.

In dit geval hangt het beste aanbod af van de behoeften van het bedrijf:

optie 1 wordt verkozen door bedrijven die een kleiner voorschot nodig hebben;
optie 2 heeft de voorkeur van bedrijven die een groter voorschot nodig hebben.

Wij weten dat beide opties evenveel kosten omdat wij de totale kosten per euro hebben vergeleken, en niet alleen de tarieven. De eenvoudigste manier om de totale kosten per euro te berekenen is het factoring tarief te delen door het voorschot. Dit werkt echter alleen als de terugvordering perioden gelijk zijn.

HET PROCES VOOR HET VERGELIJKEN

Hieronder vindt u een proces in 3 stappen waarmee u de factoring aanbiedingen kunt vergelijken:

  1. Verkrijg vergelijkbare offertes
    Het proces begint met het aanvragen van offertes bij 3 factormaatschappijen. Dit met de bedoeling om antwoord te krijgen op de meest elementaire vragen met betrekking tot het factoring tarief. Immers zo kunt u gemakkelijk  vergelijken. Bijvoorbeeld door elke factor te vragen zijn offerte in termijnen van 30 dagen te presenteren.
  2. Maak een tabel en maak een vergelijking per euro
    De tweede stap is het maken van een tabel, idealiter een spreadsheet, waarin de kosten per euro van elk voorstel worden vergeleken.

EEN VERGELIJKINGSTABEL

De onderstaande tabel is een voorbeeld van een werkblad waarin meerdere voorstellen worden vergeleken, die allen een factor tarief van 30 dagen hanteren. De voorschotten en de factoring tarieven die in de tabel worden gebruikt dienen als voorbeeld en zijn niet representatief voor uw specifieke situatie.

FACTORING TARIEVEN VERGELIJKEN
Aanbieder Voorschot Factor Fee Prijs per €
Factor # 1 80% 2,30% €0,0288
Factor # 2 90% 2,50% €0,0278
Factor # 3 95% 3,00% €0,0316
Factor # 4 96% 4,00% €0,0417

 

 

 

 

 

 

 

Uit de vergelijkingstabel blijkt dat Factor #2  het goedkoopst tarief hanteert en bovendien een voorschot van 90% biedt. Factor #4 kan voor sommige ondernemers interessant zijn indien er behoefte is aan een grotere financieringsruimte, maar daar betaald u wel meer voor dan bij de andere factoringmaatschappijen. Wel wordt er bij Factor #4 geen gebruik gemaakt van een depot of reserve rekening, waardoor de administratieve druk minder zal zijn. Met behulp van deze tabel zal het voor u gemakkelijker zijn om een weloverwogen beslissing te nemen op basis van de laagste kosten per euro.

3. Vergelijk alle bijkomende kosten
Het is mogelijk om de bijkomende kosten te vergelijken via de vergelijkingstabel die hierboven is behandeld. Het is echter nodig om tot vergelijkbare aanbiedingen te komen.

Zodra de tabel klaar is, kunt u eenvoudig een beslissing nemen. Let op: het kiezen van een aanbieder van factoring op basis van de kosten alleen kan leiden tot de verkeerde keuze. Er zijn andere variabelen, naast het tarief, die u in overweging moet nemen. Op onze website leest u meer over de andere aandachtsgebieden waar u rekening mee dient te houden bij het kiezen van de juiste factoringmaatschappij.