Wat is Factoring?


WAT IS FACTORING EIGENLIJK?

Het staat ook wel bekend als factuur financiering. Maar wat is factoring en betekent factoring eigenlijk voor uw onderneming? Uw facturen worden aan een factormaatschappij verkocht en in onderpand genomen. De factor betaald vervolgens de ondernemer onmiddellijk uit. Het betreft hier een voorschot welke altijd een percentage van de totale factuurwaarde is. Uw klant betaalt de factor waarna deze het eventueel resterende bedrag (minus de factor fee) aan u uitkeert. 

 

VOORSPELBARE CASH FLOWvoorspelbare cashflow met factoring

Factuur financiering wordt vaak gebruikt om grote dalingen in cash flow op te vangen. Het is daarmee een ideaal instrument om uw cashflow te verbeteren. Een negatieve cashflow kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat klanten te laat hun facturen betalen. Door te factoren voorkomt u grote schommeling in uw cashflow. Daarnaast kan het een manier zijn om sneller en schuldvrij uitstaande facturen betaald te krijgen. Zo wordt factoring ingezet door bedrijven die grote schommeling in omzet op willen vangen gedurende het jaar.

 

 

schuldeloze financiering

IS HET EEN SCHULD?

Factoring is geen schuld. Wanneer men debiteuren verkoopt voor geld beschouwd men dit als een transfer of business assets. Daarom zijn kleine bedrijven vaak vrij om factoringovereenkomsten met een financieringsmaatschappij te sluiten. Soms kan factoring parallel naast een andere vorm van financiering lopen. Dit is afhankelijk van de kredietvoorwaarden van de financier. Een factoringovereenkomst is doorgaans eenvoudig van opzet en mits de juiste documenten worden aangeleverd binnen enkele werkdagen afgesloten.

 

 

 

OOK GESCHIKT VOOR STARTERS?

financiering voor startende onderneming

Men kan factoring gebruiken, zelfs als een bedrijf een niet al te sterke financiële staat verkeerd. Ook voor starters is factoring een ideaal financieringsmiddel. Het bepalende element in elke factoring transactie vaak de kredietwaardigheid van de debiteur. Dit komt omdat de factoringmaatschappij rechtstreeks door de debiteur wordt terugbetaald. De factor int de vordering namelijk  en niet de klant. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een dienst verkoopt aan een grote internationaal opererende fabrikant. De vordering op deze fabrikant wordt beschouwd als een sterk onderpand voor elk voorfinanciering die aan het bedrijf wordt verstrekt. De onderneming kan verwachten dat er een ruime kredietlijn kan worden verschaft waarbinnen de factor facturen kan aankopen.

 

 

financier versnelde groei onderneming

 

GEEF UW LIQUIDITEIT EEN BOOST

Als gevolg van laat betalende klanten kan uw liquiditeit behoorlijk onder druk komen te staan. Wachten totdat de facturen zijn betaald is een frustratie die elke ondernemer wel herkend. Dit, terwijl uw betalingsverplichtingen richting personeel en leveranciers gewoon doorlopen. Het is misschien wel nog vervelender wanneer uitstaande vorderingen u ervan weerhouden nieuwe ondernemingskansen te benutten. Een Investering wordt uitgesteld wat mogelijk grote gevolgen kan hebben. Factoring geeft uw liquiditeit direct een boost en voorkomt dergelijke  problemen. Wachten tot uw klanten u gaan betalen? Of direct geld ontvangen?

 

 

DE VOORWAARDEN

Ondanks dat het een laagdrempelige financiering is, komt helaas niet iedere onderneming in aanmerking voor factoring. De factor stelt bijvoorbeeld voorwaarden aan de manier van facturatie. Ook de kredietwaardigheid en historisch betaalgedrag van uw klanten wegen mee in de acceptatie van de factor. Hieronder hebben we de basisvoorwaarden uiteengezet waaraan de facturen en het facturatieproces van een onderneming moet voldoen.

 

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”B2B FACTUREN” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””] Wanneer u producten of diensten aan particulieren levert zijn deze vaak direct contant betaald of na levering (cash-on-delivery). De uitdagingen van lange betaaltermijnen spelen hier dan ook niet. Factoring richt zich voornamelijk op bedrijven die veel zakelijke facturen hebben. Mocht u zowel particulieren als zakelijke klanten hebben, dan kunt u alleen het zakelijke gedeelte van uw omzet factoren.                                                    [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_spoiler title=”AFGERONDE PRESTATIE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””]Om te kunnen factoren dient u te factureren op basis van afgeronde prestatie. Dit betekent dat uw vorderingen gekoppeld moeten zijn aan een afgeronde dienst of een geleverd producten. In bepaalde gevallen is termijn facturatie ook geschikt. Er moet dan wel duidelijk sprake zijn van een afgebakend proces. Voorschot facturatie is helaas niet geschikt. De prestatie ligt namelijk in de toekomst. Hierdoor heeft de factor niet genoeg zekerheden. De prestaties die gekoppeld is aan de factuur ligt immers in de toekomst

[/su_spoiler][/su_column][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”GEEN VERLOPEN FACTUREN” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””] Een factoringmaatschappij zal bij aanvang van de samenwerking met de klant doorgaans alleen nieuwe facturen financieren. Op verzoek van de klant wil een factoringmaatschappij ook uitstaande niet verlopen vorderingen in behandeling willen nemen. Een factuur waarvan de betaaldatum is gepasseerd komt helaas niet in aanmerking. Deze worden dan ook niet in behandeling genomen. [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_spoiler title=”VRIJ VAN DISPUUT” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””] Een factor is een financier van facturen. Ze is echter geen partij in conflicten die kunnen ontstaan in het zakelijke verkeer tussen klant en debiteur. Ze zijn ook geen bemiddelende partij in een dergelijk conflict. Een factor verlangt altijd vorderingen die ‘hard’ zijn en vrij van dispuut. In het verificatieproces vraagt men soms aanvullende documenten. Denk hierbij aan een urenstaat of leveringsbon. Het zijn facturen die van toepassing zijn op producten en of diensten die naar ieders tevredenheid zijn geleverd.

[/su_spoiler][/su_column][/su_row]

 

HOE WERKT HET FACTORING PROCES?

Het factoring proces is heel eenvoudig. Op basis van een eenvoudige overeenkomst verkoopt een bedrijf zijn debiteurenportefeuille of een deel daarvan aan een factoringmaatschappij in ruil voor een onmiddellijk voorschot in contanten. Het financieren van facturen vindt plaats onder volledige kennisgeving. Dit betekent dat de factor de debiteur op de hoogte brengt van de verkoop van de factuur. Hij wordt ook verzocht rechtstreeks aan de factoringmaatschappij te betalen. Als eigenaar van de vordering verzorgt de factor daarna voor een correcte opvolging van de factuur. Na de betaling van de factuur verrekend de factor het eventuele openstaande saldo met de gerekende factor kosten. Het verschil wordt overgemaakt aan het bedrijf. Factoring is het verkopen van debiteuren aan een derde partij om de cashflow te verbeteren.

 

HET PROCES UITGELEGD IN STAPPEN

Hoe werkt het factoring proces in de praktijk? Hoewel elke factoringmaatschappij hun eigen manier van werken kennen, is het proces vaak vergelijkbaar met elkaar. 

stap 1    FACTUREN OMZETTEN IN GELD

    U gaat een factuur sturen maar heeft wel direct geld nodig. U dient de factuur in bij de factor.

stap 2     VERIFICATIE

    De factor verifieert of uw klanten kredietwaardig zijn. Ook wordt er gecheckt producten en diensten zijn ontvangen                                  zoals deze op de factuur vermeldt.

stap 3    DEZELFDE DAG NOG UW GELD ONTVANGEN.

    Nadat de verificatie heeft plaatsgevonden gaat de factor over tot uitbetaling van de factuur. Vaak nog dezelfde dag                                  maakt de factoringmaatschappij (een deel) van uw openstaande factuur naar u over.

stap 4     SALDO ONTVANGEN

    Uw klant betaald binnen de gestelde betaaltermijn op de factuur de rekening aan de factoringmaatschappij. U krijgt                                het eventueel nog openstaande saldo minus de factoring kosten uitgekeerd van de factor.