Factuur Opvolging


FACTUUR OPVOLGING UITBESTEDEN

Bent u op zoek naar een partij die je kan helpen met het uitbesteden van de opvolging van facturen en daarnaast ook uw werkkapitaalpositie kan verbeteren? Dan is het wellicht interessant om te kijken naar de mogelijkheid die factoring hierin biedt. Bij veel factoringmaatschappijen is het uitbesteden van de opvolging, ook wel debiteurenbeheer genoemd, een onderdeel van hun factoring dienst. Dit betekend dat u het de opvolging van facturen uitbesteed bij een gekwalificeerd en ervaren team terwijl u zich kunt richten op uw core business. Daarnaast worden uw openstaande facturen direct uitbetaald door de factormaatschappij waardoor u onmiddellijk beschikken heeft over uw gelden.

DEBITEURENBEHEER UITBESTEDEN? 

De opvolging van facturen uitbesteden is voor heel veel bedrijven interessant en het kan in de volgende situaties voordelig zijn om uit te besteden aan een factormaatschappij:

  1. U heeft te weinig tijd om achter uw openstaande facturen aan te gaan
  2.  Het nabellen van openstaande posten vergt u veel (negatieve) energie
  3.  Langlopende incasso procedures zijn niet aan uw besteed
  4.  U heeft zorgen over het wel/ niet betalen van de debiteuren
  5.  Minder risico lopen op wanbetaling is wat u graag wilt

OPVOLGING IS ONDERDEEL VAN FACTORING 

Het uitbesteden van het debiteurenbeheer kan u de volgende voordelen geven:

> Snellere betaling van uw facturen waardoor uw liquiditeitspositie onmiddellijk verbeterd.
> U bent geen tijd meer kwijt met debiteurenbeheer en heeft er ook geen zorgen van.
> Professionele organisaties welke de focus leggen op behoud van klant relatie.

SNELLER UW GELD ONTVANGEN

Met factoring stuurt u uw klanten zoals gebruikelijk een factuur voor geleverde diensten. Het versturen van de facturen gebeurd zoals u gewend bent, in uw eigen huisstijl en met het logo van uw bedrijf. U stelt de factor op de hoogte van de factuur. Vaak gebeurt dit door de factormaatschappij de kopiëren in de factuur, soms heeft een factor een portaal waarop u de factuur naar toe stuurt. U ontvangt vaak binnen één werkdag na factuur verificatie (een deel) van het factuurbedrag op uw rekening.  Met dat u het debiteurenbeheer uitbesteed geeft u de openstaande facturen uit handen aan de factoringmaatschappij. De factoringmaatschappij zorgt er vervolgens voor dat de betaling van de factuur voldaan aan u.  De opvolging van de facturen gebeurt door de factor: herinnering en eventueel een aanmaning. Wilt u ook graag factoren? Vraag dan geheel vrijblijvend meerdere factoring offertes aan.