Factoring Kosten

Factoring kosten zijn een belangrijke criteria in het vergelijkingsproces. Financiële diensten kenmerken zich vaak door een kostenstructuur die niet altijd even eenvoudig te doorgronden is. Factoring is daar helaas geen uitzondering op. Een van de redenen dat wij Factoring Offerte zijn gestart is om ondernemers een goed overzicht te geven van de kosten van factoring.  Naast de factor fee, zijn er andere elementen die een positief of negatief effect kunnen hebben op de totale kosten van factoring. Daarom kijken we hieronder naar de componenten die invloed hebben op de kosten van factoring.

Welke componenten bepalen factoring kosten?

Er zijn vele componenten die van invloed zijn op het tarief van een factormaatschappij. De belangrijkste componenten zijn:

  • betalingstermijn
  • omzet 
  • kredietwaardigheid van uw debiteuren
  • de geleverde factoring diensten
  • aanvullende kosten

Hieronder zetten wij uiteen wat de invloed is van deze componenten en de uiteindelijke factoring kosten.

Betaaltermijn

De betaaltermijn van uw debiteur is een belangrijk component bij het bepalen van de factoring kosten. De betaaltermijn bepaald feitelijk hoe lang een factor het factuurbedrag voorfinanciert. Vanzelfsprekend zal een factor meer kosten kwijt zijn wanneer ze een factuur langer moet voorfinancieren. Daarbovenop zal de factor ook langer blootgesteld zijn aan de betalingsrisico’s die gekoppeld zijn aan een uitstaande factuur. De betaaltermijn van debiteuren is daarom een zeer belangrijk component voor het bepalen van de factoring kosten.

De gemiddelde betaaltermijn van alle debiteuren (ook wel DSO genoemd) is leidend bij het bepalen van het factor tarief. Bij traditioneel factoring rekent men daarnaast ook een rente over de beschikbare  faciliteit. Bij American factoring zal vaak gekeken worden naar de daadwerkelijke periode van voorfinancieren. Het is gebruikelijk om bijvoorbeeld een 30-, 60- en 90 dagen tarief te vermelden (een zogenaamd staffel model). Ook wordt er soms gebruikt gemaakt van vast factorloon, en een additioneel dagloon, een tarief op basis van de daadwerkelijk betaaltermijn. Bij American factoring is slechts één factor fee verschuldigd, immers er wordt geen rentedragende faciliteit beschikbaar gesteld.

Omzet

Sommige factormaatschappijen vragen ondernemers een inschatting te maken van de te cederen jaaromzet. Op basis hiervan wordt in een factoring overeenkomst een minimale omzetverplichting opgenomen. Bij traditioneel factoring wordt deze gebaseerd over de gehele omzet genomen. Hoewel niet gebruikelijk kan bij American factoring ook een omzetverplichting worden gevraagd.

Omzetverplichtingen kunnen als een belemmering worden ervaren door ondernemers. Immers de reden om voor factoring te kiezen is vaak de flexibiliteit. Toch kan een dergelijke omzetlimiet interessant zijn indien dit vaak in een lager factor tarief resulteert. Immers als een factor inzicht heeft in uw liquiditeit- en financieringsbehoefte, kan de factor op basis hiervan goedkoper geld onttrekken uit de markt. Dit zou zich theoretisch moeten vertalen in gunstige factoring tarieven voor de ondernemer. Wanneer u kiest om te gaan factoren zonder verplichtingen, dan kiest u voor de meest flexibele vorm van factoring. U bepaald dan zelf hoeveel omzet en facturen u gaat factoren. Doorgaans is de regel, hoe flexibeler de factoring voorwaarden zijn, hoe duurder het tarief is. Het is mogelijk om factoring voor bepaalde debiteuren toe te passen maar we werken ook samen met partners die factoring per factuur mogelijk maken.

Kredietwaardigheid van debiteuren

Een belangrijk proces bij een factor is het beoordelen van de kredietwaardigheid van uw debiteuren. Als u kredietwaardige klanten heeft, zal een factor geneigd zijn om meer financieringsruimte te bieden dan wanneer de debiteuren een slechte kredietwaardigheid hebben. Ook weegt bij sommige factors de kredietwaardigheid van de debiteuren mee in het uiteindelijke factor tarief. Dit is voornamelijk het geval bij crowd factoring platformen het geval, waarbij vaak meerdere investeerders een deel van de factuur kopen. Hoe lager de kredietwaardigheid van de debiteur, hoe hoger het risico voor de investeerder en hoe hoger het rendement.

De geleverde factoring diensten

Het is belangrijk om een goed vergelijk te maken tussen de verschillende factoring offertes. De aangeboden diensten zijn verschillend van aard. Zo wordt er naast het voorfinancieren van factuur vaak nog een vorm van debiteurenbeheer aangeboden. Goed debiteurenbeheer kan een aanzienlijke drukkend effect hebben op de uiteindelijke te betalen factoring kosten. Echter zijn er verschillende vormen van debiteurenbeheer: van heel persoonlijk tot volledig automatisch, waarbij vanzelfsprekend persoonlijk debiteurenbeheer veel effectiever is. Bovendien kan een onderneming veel tijd en energie besparen door het debiteurenbeheer uit te besteden aan een ervaren gespecialiseerd team.

Met betrekking tot het kredietrisico op de factuur is het belangrijk om te weten wie deze draagt. Ligt het kredietrisico van de factuur bij de factor dan spreken we van non-recourse factoring. De tegenhanger is recourse factoring. Hierbij ligt het kredietrisico ondanks de voorfinanciering niet uitsluitend bij de factoringmaatschappij. Bij een oninbare factuur kan de factor het kredietrisico en de incassoverantwoordelijkheid bij de klant leggen. Het spreekt voor zich dat recourse factoring goedkoper is dan de non-recourse variant. Maar bedenk ook dat het risico van oninbare facturen wel de eindverantwoordelijkheid van de onderneming blijft.

Additionele factoring kosten

Het verschil zit ‘m vaak in de details. Zo ook bij factoring overeenkomsten. Zo kunnen de additionele kosten die bereken worden behoorlijk in de papieren lopen. Een factormaatschappij kan kosten in rekening brengen voor het uitvoeren van een periodieke krediet check bij uw debiteuren. Als u veel debiteuren heeft kan dit een kostbare zaak worden. Audit kosten kunnen ook onderdeel zijn van de additionele kosten. Deze kosten zijn voor het doorlichten van uw organisatie en uw debiteuren en zijn vergelijkbaar met een periodieke krediet check. Deze periodieke kosten worden doorbelast aan uw onderneming. Ook kan een factor handlingkosten in rekening brengen per verwerkte factuur. Als u veel kleinere facturen verwerk kan dit grote gevolgen hebben op het uiteindelijke kostenplaatje.

Hoe werkt het?

U doet een
offerte aanvraag.

U ontvangt een
bevestiging per e-mail.

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen.

U kiest de beste factoringpartij
en ontvang extra korting.

Factoring Offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden