Export Factoring


WAT IS EXPORT FACTORING?

Export Factoring  is een dienst welke de kredietbescherming, de financiering van het werkkapitaal voor exporteurs, het debiteurenbeheer en de incasso omvat. Voor veel handelsbedrijven kan internationaal zaken doen een behoorlijke opgave zijn. De enorme zakelijke kansen maken het voor veel bedrijven de moeite waard om buiten de landgrenzen te kijken. De beloningen kunnen aanzienlijk zijn en ze wegen vaak op tegen de obstakels die komen kijken bij internationaal zaken doen. Zo kunnen er handelsbarrières zijn in taal, cultuur, valuta en juridische framework die het onder andere uitdagend maken. Een andere belangrijke uitdaging voor handelsondernemingen is de cashflow.

EEN EXPORT TRANSACTIE FACTOREN

Wanneer een internationale transactie of handel tussen een koper en een verkoper plaatsvindt, zal de verkoper de goederen verzenden en een factuur opstellen die de koper moet betalen. Omdat de verkoper soms tot wel 180 dagen na het versturen van de factuur geen betaling kan ontvangen liggen cashflow uitdagingen op de loer. Gelukkig kan de exporteur naar een factor gaan om de factuur te verkopen en deze onmiddellijk te laten uitbetalen.

De factor neemt het betalingsrisico van het buitenlandse bedrijf (de importeur) op zich. De financieringsoplossing stelt de exporteur in staat om tegen open account voorwaarden aan te bieden (op rekening) en een goede liquiditeitspositie in te behouden. Soms wordt het gezien als een alternatief voor een exportkredietverzekering, een lange termijn financiering op de balans drukken.

Samengevat maakt Export Factoring het mogelijk om handel te drijven op open rekeningvoorwaarden. Het helpt vooral wanneer er sprake is van korte termijn verkopen van producten en wanneer het risico bestaat dat er niet wordt betaald. Het maakt ook bescherming tegen het kredietrisico’s van een koper mogelijk en zorgt zo voor behoud van cashflow. Een factor zal echter meestal toegang willen hebben tot de verkoopgeschiedenis van een bedrijf.  Ook kan het aanzienlijk de marge op producten wegnemen, dus het hangt af van het verkochte product.

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/embed/cBCk3-X7i2c” width=”400″ height=”320″ controls=”alt” autoplay=”yes” loop=”yes” modestbranding=”yes” theme=”light” playsinline=”yes” title=”Export Factoring”]

VERSCHILLENDE SOORTEN EXPORT FACTORING

DISCOUNT FACTORING

De factor geeft een voorschot op de vordering tot het moment dat de middelen van de importeur worden verstrekt. De kosten zijn gebaseerd op het bedrag en de termijn waarover de faciliteit wordt gebruikt.

COLLECTIONS FACTORING

De factor betaalt de exporteur (minus een vergoeding) wanneer de vorderingen op de vervaldag zijn; het maakt geen verschil of de importeur in staat is te betalen. De kosten staan vast (1-4%) en zijn afhankelijk van het land van bestemming, de omvang van de verkoop en het papierwerk. De kosten zijn meestal dubbel zo hoog als de kosten van een exportkredietverzekering.

VOORDELEN EXPORT FACTORING

  • risicobescherming tot wel 100% van de vordering
  • het kan uw concurrentiepositie vergroten door uw product te leveren met open kredietvoorwaarden tot 90 dagen;
  • onmiddellijke opname van middelen in de valuta van de vordering, gewoonlijk 70-90% van de nominale factuurwaarde;
  • voorschot, meestal binnen 24 uur na ontvangst van de debiteurendocumenten (factuur, vrachtbrief, leveringsbon bevestigd door de koper);
  • factoring verhoogt de externe bronnen van de onderneming niet – het is geen schuld maar een voorschot op de vordering;
  • overname van het debiteurenbeheer door de factor met inbegrip van de inning en invordering van schulden;