De Factoringovereenkomst


HET FACTORING CONTRACT UITGELEGD

De factoring overeenkomst is een contract tussen een bedrijf en een factoringmaatschappij die start wanneer de factor begint met het uitvoeren van de factoring dienst. Dit is het punt in de relatie wanneer het bedrijf de factor verzekert dat ze hun factuur zullen verkopen om een bepaald percentage voorgeschoten te krijgen. Meer in het bijzonder is deze factoring overeenkomst een financieel contract waarbij de voorwaarden en kosten van factoring voor uw bedrijf uiteen zijn gezet. Zo staat er welke vergoedingen in rekening worden gebracht en hoeveel ze deze zullen gaan kosten. Omdat dit contract over uw geld gaat, is het verstandig om dit contract volledig te begrijpen voordat u zich verbindt aan een factoring overeenkomst. Waar moet u op letten? We hebben het hieronder voor u uitgelegd.

DE VOORWAARDEN IN EEN FACTORINGOVEREENKOMST

Elke factoring overeenkomst heeft bepaalde voorwaarden en afhankelijk van het factoringbedrijf waar u voor kiest, kunnen deze enigszins variëren. Echter, de meeste overeenkomsten omvatten meestal het volgende:

VERKOPEN VAN VORDERINGEN

Elk factoring contract dekt welke facturen u aan het factoringbedrijf gaat factureren (ook wel verkopen), zo niet allemaal. Als er bepaalde vorderingen zijn die u niet wenst te verrekenen, bespreek dat dan vooraf met de factoringmaatschappij.

GOEDKEURING KREDIET

Zoals u misschien weet, is de goedkeuring voor factoring niet gebaseerd op uw krediet, maar op de kredietwaardigheid van uw debiteur. Om ervoor te zorgen dat de factor met u werkt, zullen zij het krediet van uw klanten controleren. Onderdeel van de factoring overeenkomst is dus dat u akkoord gaat met het laten uitvoeren van credit checks van uw debiteuren.

VOORFINANCIERING

Dit is een belangrijk onderdeel van de factoring overeenkomst, omdat het vaak de reden om factoring als financieringsoptie te gebruiken. De voorfinanciering, het voorschot, is het percentage van de factuur dat u direct ontvangt van de factor. Dit bedrag verschilt per factoringmaatschappij en is afhankelijk van veel verschillende variabelen zoals het factuurbedrag, de branche, land van vestiging van de debiteur en andere factoren.

BEËINDIGINGSBEPALINGEN

Veel factoring overeenkomsten bevatten details en regels over de duur van een factoring relatie. Uw bedrijf heeft het recht om een overeenkomst op te zeggen. In deze paragraaf wordt meestal aangegeven hoe ver voorafgaand aan de einddatum van het contract dit moet gebeuren.

Stel dat u een eerste termijn van een jaar heeft, maar dat u na die jaarperiode niet meer met deze factor wilt werken. Een maand (30 dagen) voordat die termijn afloopt, moet u het factoringbedrijf vertellen dat u de overeenkomst niet verlengt.

Deze opzegtermijn zal meestal tussen de 30 en 90 dagen liggen.

DE FACTORINGOVEREENKOMST: TE VERMIJDEN FOUTEN 

Niet alles lezen  Een factoring overeenkomst is niet het meest opwindende document om te lezen, maar het is wel belangrijk om elk detail daadwerkelijk te lezen en te begrijpen. Het kan zelfs nuttig zijn om een betrouwbare partner het document ook te laten lezen. Dit voorkomt dat u geen belangrijke details mist. Zorg ervoor dat u specifiek kijkt naar de bepalingen die gaan over additionele kosten. Vraag vervolgens aan het factoringbedrijf waarom ze deel uitmaken van de overeenkomst.

Vereisten niet begrijpen 〉 Factoring overeenkomsten kunnen bepalingen bevatten over een minimum drempelwaarde van de omzet die dient te worden gefactord. Zorg ervoor dat u weet voor welk bedrag u zich committeert, Als uw overeenkomst een minimale drempelwaarde bevat, vraag dan wat de consequenties zijn als u zich niet aan de voorwaarden van het contract houdt. 

Niet weten hoe factoringbedrijven met uw klanten omgaan Wanneer het factoringbedrijf waarmee u werkt verantwoordelijk is voor het incasseren van de betaling van uw klanten, zult u willen begrijpen hoe ze dat doen. Wat doet de factor als een klant te laat is met een betaling? Hoe volgen ze dit op? Deze vormen van communicatie zijn belangrijk, omdat ze een afspiegeling zijn van uw bedrijf als geheel.

VRAGEN OVER FACTORING?

Heeft u vragen over factoring overeenkomsten of bent u klaar om aan de slag te gaan? Vul dan een factoring aanvraag in en wij brengen u direct in contact met onze beste branche-experts.