Reverse Factoring


WAAROM REVERSE FACTORING? 

Bij Reverse Factoring, ook wel Supply Chain Finance genoemd, baseert de financier zijn betalingsrisico op basis van de kredietwaardigheid van de afnemer in plaats van de leverancier. Ook wordt er enkel gewerkt met goedgekeurde facturen, zodat de kans op niet betaalde facturen wordt beperkt. Zeer langzaam betalende bedrijven maken het bijzonder uitdagend voor een bedrijf om een gezonde financiële huishouding te behalen en te behouden. Waarom is Reverse Factoring interessant? Bij deze vorm van factoring positioneert de factor zich tussen de leverancier en de afnemer om de betalingen van de afnemer aan de leverancier te versnellen. De financierder geeft daarmee een voorschot op de facturen van de leverancier aan de afnemer, in ruil voor meestal een percentage van de factuur. Dit is een manier van financiering die de te vorderen bedragen voor de leverancier versnelt. ​​Reverse Factoring houdt daarmee de werkkapitaalpositie van de klant gezond maar verstevigd de leveranciersrelaties.

 

FINANCIERING IS EENVOUDIG

Factoring van vorderingen is een bedrijfsvriendelijk financiering alternatief voor conventionele leningen en kredietlijnen. In tegenstelling tot banken, die een ongerepte kredietgeschiedenis en vaak aanzienlijk onderpand nodig hebben om financiering veilig te stellen, geeft reverse factoring direct geld op uw bankrekening zonder lange krediet controles en stapels documenten. Welke functie uw bedrijf ook heeft, er is altijd een factormaatschappij die invulling kan geven aan uw liquiditeitsbehoeften. Supply Chain Finance helpt ondernemers die zakelijke facturen (b2b) verwerken.

 

HOE WERKT REVERSE FACTORING?

Er is meestal sprake van een drie partijen overeenkomst tussen de leverancier, de afnemer en de financierder. Zodra de leverancier een factuur stuurt naar de afnemer, bevestigd de afnemer deze aan de financierder. De financierder maakt dan het factuurbedrag over een de leverancier, en ontvangt deze na de betaaltermijn weer van de afnemer. Meestal betalen de leverancier en afnemer hier beide een fee voor, aangezien zij hier beide voordeel van ondervinden.

Kleinere leveranciers hebben vaak een lastige relatie met hun grotere klanten omdat de grotere partij veel invloed heeft op de leverancier. Zij bepalen de voorwaarden en betaaltermijnen van de levering, en kiezen er uiteraard voor de facturen zo laat mogelijk te betalen. Aan de andere kant zijn deze kleinere leveranciers vaak groeiende en hebben het geld zo snel mogelijk nodig. Door gebruik te maken van reverse factoring wordt de leverancier sneller betaald. De afnemer hoeft niet per se sneller te betalen.

[su_youtube_advanced url=”https://youtu.be/Hde_yFtP8SI” width=”400″ height=”320″ autoplay=”yes” loop=”yes” modestbranding=”yes” theme=”light” playsinline=”yes” title=”Reverse Factoring”]

 

RISICOANALYSE SUPPLY CHAIN FINANCE

Bij traditionele factoring wordt een krediet analyse uitgevoerd op debiteur niveau alvorens er een limiet wordt afgegeven op de debiteur (waarna acceptatie plaatsvindt). Bij reverse factoring gaat de factor niet de debiteur, maar de klanten van de leverancier controleren op kredietwaardigheid. De financiële situatie van de klanten bepaald de te betalen factor fee. Meestal leidt dit tot een lagere fee, daar de factor het risico beter kan inschatten. 

 

DE VOORDELEN VAN REVERSE FACTORING

 

  • Verbetering in de relatie tussen leverancier en klant;
  • De leverancier verbeterd zijn werkkapitaal positie;
  • Uw klant krijgt niet meer voortdurend verzoeken om sneller te betalen;
  • De kosten van reverse factoring zijn gebaseerd op de kredietwaardigheid een (grotere) crediteur en niet van meerdere (vaak kleinere) debiteuren. Hierdoor zijn de tarieven vaak lager zijn dan bij gewone factoring (debiteuren financiering)

Reverse factoring is geschikt voor bedrijven met:

> Sterke koopkracht
> Sterke kredietrating
> Groot werkkapitaal
> Risico’s van de toeleveringsketen met betrekking tot de belangrijkste leveranciers

Kortom, door reverse factoring kunnen bedrijven aan een aantrekkelijke financiering komen die daar normaal gesproken niet voor in aanmerking zouden komen. Wilt u weten wat reverse factoring voor u organisatie kan betekenen? Kom in contact met meerdere partners die u een passend factoring voorstel kunnen doen.