Traditionele Factoring


DE KLASSIEKE VORM VAN FACTORING

Bij traditionele factoring wordt een groot deel van uw factuur voorgefinancierd. Het pandrecht op de factuur word overgedragen aan de factormaatschappij. Deze wordt weer vrijgegeven op het moment dat de factuur is betaald. Anders dan bij American factoring  dient u uw gehele debiteurenportefeuille over te dragen aan de factoringmaatschappij of de bank. Er is dus geen keuze om bepaalde facturen achter te houden. Factoringmaatschappijen eisen meestal persoonlijke garanties om zichzelf te beschermen in geval van wanbetaling en werken vaak met meerjarige  termijncontracten. Hoewel traditionele factoring een flexibele manier van werkkapitaal financiering is, is deze wel minder flexibel dan bij American factoring. Wel liggen de kosten over het algemeen wel lager dan bij American factoring. 

Traditionele factoring is beschikbaar voor zowel binnenlandse als import/exportsituaties en biedt uw bedrijf uitbestede krediet- en incassodiensten en optionele financiering. Veel bedrijven hebben behoefte aan extra cashflow om de seizoensbehoeften, de groei en nog veel meer te ondersteunen. Veel grote en bekende bedrijven maken gebruik van deze klassieke manier van factoring. Het is een van de oudste vormen van bedrijfsfinanciering. Bovendien biedt het optioneel een uitgebreide bescherming tegen kredietrisico’s die u als ondernemer loopt. 

HOE TRADITIONELE FACTORING WERKT

Voordat u producten of diensten gaat leveren aan een nieuwe klant neemt u contact met de relatiemanager van uw factormaatschappij. Zij kunnen u aangeven of de debiteur kredietwaardig is. Na goedkeuring van de factor kunt u met een gerust hart de producten of diensten aan uw klant leveren.  De factormaatschappij zal vervolgens binnen 24 uur tot 80% van het factuurbedrag financieren. 

In samenspraak met de factoring klant zal er professioneel en efficiënte opvolging plaatsvinden. Wanneer facturen de vervaldatum passeren zonder dat betaling door uw klant heeft plaatsgevonden zal het aanmaning proces starten. Het team welke verantwoordelijk is voor debiteurenbeheer volgt op om ervoor te zorgen dat uw klant betaalt volgens uw betalingsvoorwaarden. Zodra de factor de betaling van uw klant volledig heeft ontvangen, maken zij het ingehouden bedrag aan u over, verminderd met een factor fee. Vaak is het mogelijk om gedetailleerde rapportages in te zien via een portal. Dit geeft u dan altijd toegang tot de open posten en betalingen.

Dit traditionele factoring proces maakt waardevolle middelen vrij en stelt u in staat om te focussen op uw kernactiviteiten. Het is bewezen dat goed debiteurenbeheer de doorlooptijd van betalingen verkort. Dit zorgt voor een betere cashflow voor uw bedrijf. Het vergemakkelijkt ook een betere communicatie met uw klanten op een positieve en professionele manier. Omdat traditionele factoring u toegang geeft tot meer kapitaal naarmate uw bedrijf groeit, kunt u het factor bedrijf vragen of ze de gereserveerde faciliteit te verhogen. Ook kan het aantal facturen dat dat de factor financiert ook worden teruggeschroefd. Het is vaak de flexibiliteit die wordt gewaardeerd door factoring klanten.

KOSTEN VAN TRADITIONELE FACTORING

De kosten van traditioneel factoring hangen af van verschillende zaken. Net zoals American factoring bepalen de betalingstermijnen van facturen voor een groot gedeelte de uiteindelijke factoring tarieven. Ook de kredietscores van de debiteuren wegen mee. Wanneer de omzet een goede spreiding laat zien verdeelt over meerdere debiteuren weegt dit mee in het uiteindelijke tarief. Wanneer omzet zich concentreert op een klein aantal debiteuren dan zal dit een negatieve invloed hebben op de factor fee. Traditionele factoring biedt doorgaans enkele opties in dienstverlening. Zo kan de klant kiezen voor professionele opvolging van facturen uitgevoerd door de factormaatschappij of kan ze dit zelf blijven doen. Ook heeft de klant vaak de keuze om de kredietrisico’s op facturen af te dekken of deze risico’s zelf te dragen.

FACTOR FEE

Net als American Factoring kent traditioneel factoring een factor fee. Dit is een percentage is van de omzet inclusief btw van de overgedragen portefeuille is. Daarnaast berekend de factor een rente tarief op de geboden rentedragende faciliteit. Dit is vaak een opslagpercentage boven op geldende interbancaire marktrente. In vergelijking met American factoring is het factorloon lager. 

GOEDKEURING

Omdat de eisen voor traditioneel factoring doorgaans hoger zijn voor de factoring klant is het acceptatieproces veel grondiger. Er worden audit kosten in rekening gebracht door het factorbedrijf. Dit is om de kosten van de uitgebreide debiteuren- en ondernemingsanalyse te dekken. Eenmalige opstartkosten vormen eveneens een onderdeel van de kosten.  

VOORSCHOT

Als laatste is het percentage wat wordt voorgefinancierd afhankelijk van of de klant kiest voor recourse factoring of non-recourse factoring. Als de kredietrisico’s niet afgedekt worden door de klant, zullen de percentages van bevoorschotting lager liggen (70-75%) dan wanneer gekozen wordt voor non-recourse variant (80-85%). 

[easy-pricing-table id=”1085″]