Hoe kan ik mijn cashflow verbeteren?


CASHFLOW VERBETEREN

Cashflow verbeteren is altijd een belangrijk agendapunt, ongeacht het type bedrijf dat u runt, hoe lang het bedrijf al bestaat, of hoe groot het bedrijf is. Elk bedrijf staat voor de uitdaging om de in- en uitgaande geldstromen te beheren en hoe meer u dat proces kunt verbeteren, hoe beter uw bedrijf af zal zijn.

Het is belangrijk te beseffen dat cashflow niet hetzelfde is als winst. U kunt winst maken en toch een negatieve cashflow hebben. Bij een negatieve cashflow nemen de liquide middelen van het bedrijf af en zult u uw uitgaven niet kunnen betalen. Bij een positieve cashflow daarentegen nemen de liquide middelen van het bedrijf toe.

 

De regels van de cashflow zijn eenvoudig: een bedrijf is alleen succesvol als de cash die het genereert groter is dan de cash die het verbruikt. Het klinkt afgezaagd, maar het is echt waar: cash is king. Zelfs succesvolle bedrijven kunnen failliet gaan als ze niet aan de vraag naar cash kunnen voldoen.

 

BETEKENIS VAN CASH FLOW 

Wat is een cashflow precies? De eerste en logische definitie van cashflow is geldstroom of kasstroom. In een bedrijfsvoering spreek je over de cashflow als het verschil tussen inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Dit is dus niet eenzelfde definitie als winst binnen je bedrijfsvoering, al heeft een goed resultaat uiteraard wel een positieve impact op uw cashflow. Helaas zijn er veel ondernemers die problemen met hun liquiditeit ondervinden. Een slechte liquiditeitspositie speelt overigens niet alleen bij bedrijven waar het minder goed mee gaat. Ook bedrijven die snel groeien kunnen last ondervinden van cash flow problemen. Ondanks de groei en de mooie winsten, kan de liquiditeit een probleem zijn, omdat er veel geld vast komt te zitten in debiteuren en voorraden.

 

CASH FLOW PROGNOSE

Een gezonde cashflow ondersteund uw plan van aanpak. Het  heeft te maken met een goede voorbereiding en planning. Wat wilt u bereiken en hoe gaat u dat doen? De meeste ondernemers maken echter geen planning. Dit is vaak omdat ze gewoonweg geen financiële planners zijn. Ze weten niet waar ze staan, of hoe ze moeten komen waar ze willen zijn. De meeste succesvolle bedrijven plannen niet alleen initieel, ze herzien deze ook op regelmatige basis om te zien wat er daadwerkelijk is gebeurd versus wat ze zeiden dat zou gebeuren.

 

Uw cash flow op orde te krijgen zit hem in het begrijpen van de plussen en minnen van cashflow. Een goede cashflow gaat over planning vooraf en terugkoppeling naar uw plan van aanpak. Wat wilt u bereiken en hoe gaat u dat doen?

 

10 CASHFLOW VERBETER TIPS

Met de tien noodzakelijke verbeter tips hieronder bent u goed op weg om naar positieve cashflow. En als uw cashflow al positief is, kan het volgen van deze tips helpen om het nog beter te maken. Hieronder volgen enkele tips om uw cashflow te verbeteren:

 

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”MAAK EEN PLAN” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””] Begin met het hele bedrijf mee te krijgen in het streven om van het verbeteren van de cashflow een prioriteit te maken. Niet iedereen zal er direct bij betrokken zijn, maar een algemene verschuiving van prioriteiten zal helpen om de specifieke taken gemakkelijker te maken, terwijl u een plan maakt voor de manier waarop u cashflow beheerstrategieën zult uitvoeren. In het begin zult u het monitoren van de cashflow willen toewijzen aan een of meer vertrouwde medewerkers. Het is handig om klanten, leveranciers en voorraad op te delen in afzonderlijke categorieën in plaats van de cashflow als één geheel aan te pakken. [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”EVALUEER KLANTEN EN LEVERANCIERS” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””]Kijk goed naar uw klanten en leveranciers wanneer u uw cashflow evalueert. Dit is het moment om de voorwaarden die u hebt met klanten en leveranciers met een lange staat van dienst te onderzoeken en opnieuw te onderhandelen over deze voorwaarden als ze uw bedrijf schaden. Als u een probleem ontdekt met een bestaande relatie, neem dan contact op en probeer het probleem op te lossen. En als u nieuwe klanten of leveranciers aanneemt, zorg er dan voor dat u een kredietcontrole uitvoert om na te gaan of ze een risico vormen.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”ONDERHANDEL BETALINGSVOORWAARDEN” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””]Facturen op tijd betalen, en zo kosten voor te late betaling vermijden, is een van de eenvoudigste stappen om de cashflow te verbeteren. U kunt ook kijken of u met uw leveranciers kunt onderhandelen over kortingen voor vroege betalingen. En als ze niet openstaan voor betaalkortingen, onderhandel dan over lange betalingstermijnen en stel elektronische betalingen in, zodat u kunt wachten met betalen tot de ochtend dat de rekening moet worden betaald.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”VERBETER UW DEBITEURENPROCES” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””]Hoe sneller u de bedrijfsprocessen op uw debiteurenbeheer kunt afhandelen, hoe gemakkelijker het zal zijn om over uw geld te beschikken. Zorg ervoor dat u facturen op tijd verstuurt, zodat u sneller betaald wordt. En als ze niet binnen de termijn betalen, zorg dan voor een snelle follow-up en dwing een betalingsdiscipline af. Als u eenmaal betaald bent, stort de betaling dan op tijd, zodat u het geld ook echt kunt gebruiken en erbij kunt.[/su_spoiler][/su_column]

[su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”BELOON GOED GEDRAG” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””] Een stap die u kunt nemen om uw cashflow onmiddellijk te verbeteren, is incentives bieden aan snel betalende klanten. Eventueel kunt u ervoor kiezen om boetes op te leggen wanneer rekeningen te laat worden betaald. Dat betekent dat u een kleine korting geeft op vroege betalingen. Eventueel voegt u een rentecomponent toe aan betalingen die te laat binnenkomen. Door dit nieuwe betalingsbeleid in te voeren, krijgt u meer betalingen op tijd. Bovendien verbetert u de klantenservice voor uw beste klanten. [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”VOORRAADBEHEER” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””] Uw voorraadbeheer lijkt misschien niets te maken te hebben met cashflow, maar het speelt wel degelijk een grote rol. Artikelen die op uw schappen liggen, vertegenwoordigen geld dat niet beweegt. En het heeft geen zin om uw geld vast te zetten door een overschot aan producten in voorraad te houden of producten op voorraad te houden die alleen sporadisch worden verkocht. Overweeg een grote uitverkoop om een overschot aan inventaris op te ruimen. Verbeter vervolgens het bijhouden en beheren van de voorraad, zodat u in de toekomst geen geld meer hoeft vast te leggen. [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”KOSTENREDUCTIE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””] Het verminderen van uw uitgaven is een andere manier om uw cashflow te verbeteren. Bekijk uw uitgaven en bezuinig op zaken die uw winst niet zullen beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld besparen op overheadkosten. Bijvoorbeeld door over te stappen van een wekelijkse naar een tweewekelijkse verloning. Hiermee verlaagt u de verwerkingskosten zonder dat de winst wordt beïnvloed. Daarentegen zult u niet willen bezuinigen op marketing. In plaats daarvan wilt u ervoor zorgen dat het marketingbudget effectief wordt gebruikt om de verkoop te verhogen. [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”VERHOOG INKOMSTEN” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””]Het verhogen van uw inkomsten is een voor de hand liggende manier om de cashflow te verbeteren. Kijk goed naar uw mogelijkheden om de verkoop te verbeteren en meer geld te verdienen. U kunt de verkoop stimuleren met creatieve prikkels, zoals het organiseren van een wedstrijd of een evenement. U kunt ook kijken naar manieren om uw marketingstrategieën te verbeteren. En ten slotte, kijk of het verhogen van prijzen een optie is. Misschien bent u bang klanten te verliezen als de prijzen omhoog gaan. Echter niets is mis met een beetje experimenteren om het perfecte getal te vinden. Dit is vooral belangrijk als uw kosten zijn gestegen, maar u de prijzen nog niet hebt verhoogd om dit te compenseren. [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_spoiler title=”TECHNOLOGIE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””]Technologie zoals cash flow spreadsheets, boekhoudsoftware en betalingsbeheersystemen zijn uw beste vrienden wanneer u werkt aan het verbeteren van de cash flow. Hoe meer u de bedrijfsprocessen u kunt verbeteren, hoe gemakkelijker het zal zijn om de geldstromen te beheren. Dingen zoals crediteuren automatisering, online inkoop software en payment management kunnen helpen bij het verbeteren van de cash flow en uw processen efficiënter in te richten.[/su_spoiler][/su_column][/su_row]

DE KERN VAN CASHFLOW VERBETEREN

Veel bedrijfseigenaren zien kleine veranderingen die ze in hun bedrijf kunnen aanbrengen over het hoofd. Ze denken dat de veranderingen te klein zijn om de moeite waard te zijn. Maar zoals u hierboven heeft kunnen zien kan een combinatie van kleine veranderingen een enorme impact hebben op uw totale cashflow.

 

Als u uw cashflow eenmaal begint te zien verbeteren op uw financiële overzichten en op uw banksaldo, kan het vinden van nieuwe manieren om die te blijven verbeteren een soort spel worden. En zoals de meeste spelletjes is het leuker om het samen met iemand te spelen. Roep de hulp in van uw accountant of boekhouder om u te helpen. Kijk naar manieren om de 10 tips in dit artikel te gebruiken om de cashflow in uw bedrijf te verbeteren. Niet alleen zullen zij u graag helpen, maar zij zullen u ook helpen verantwoording af te leggen over de veranderingen die u in uw bedrijf wilt doorvoeren.