WAT IS TRADITIONELE FACTORING?

Bij traditionele factoring wordt een groot deel van je factuur voorgefinancierd. Het pandrecht op de factuur word overgedragen aan de factormaatschappij. Deze wordt weer vrijgegeven op het moment dat de factuur is betaald. Anders dan bij American factoring  dien je jouw gehele debiteurenportefeuille over te dragen aan de factoringmaatschappij of de bank. Er is dus geen keuze om bepaalde facturen achter te houden. Factoringmaatschappijen eisen meestal enkele garanties om zichzelf te beschermen in geval van wanbetaling en werken vaak met meerjarige  termijncontracten. Hoewel traditionele factoring een flexibele manier van werkkapitaal financiering is, is deze wel minder flexibel dan bij American factoring. Wel liggen de kosten over het algemeen lager dan bij American factoring. 

 

    TRADITIONELE FACTORING GAAT OVER DE GEHELE DEBITEURENPORTEFEUILLE

 

Traditionele factoring is beschikbaar voor zowel binnenlandse als import en export scenario’s en biedt je bedrijf uitbestede krediet- en incassodiensten en optionele financiering. Veel bedrijven hebben behoefte aan extra cashflow om de seizoensbehoeften, de groei en nog veel meer te ondersteunen. Veel grote en bekende bedrijven maken gebruik van deze klassieke manier van factoring. Het is een van de oudste vormen van bedrijfsfinanciering. Bovendien biedt het optioneel een uitgebreide bescherming tegen kredietrisico’s die je als ondernemer loopt. 

 

HOE WERKT TRADITIONELE FACTORING? 

Voordat je producten of diensten gaat leveren aan een nieuwe klant neem je contact met de relatiemanager van je factormaatschappij. Zij kunnen je aangeven of de debiteur kredietwaardig is. Na goedkeuring van de factor kun je met een gerust hart de producten of diensten aan je klant leveren.  De factormaatschappij zal vervolgens binnen 24 uur doorgaans tot 80% van het factuurbedrag financieren. 

In samenspraak met de factoring klant zal er professioneel en efficiënte opvolging plaatsvinden. Wanneer facturen de vervaldatum passeren zonder dat betaling door jouw klant heeft plaatsgevonden zal een betalingsherinnering volgen en zal het aanmaning proces starten. Het debiteurenbeheer team volgt op om ervoor te zorgen dat je klant betaalt volgens jouw betalingsvoorwaarden. Zodra de factor de betaling van je klant volledig heeft ontvangen, maken zij het ingehouden bedrag aan je over, verminderd met een factor fee. Vaak is het mogelijk om gedetailleerde rapportages in te zien via een portal. Dit geeft je dan altijd toegang tot de open posten en betalingen.

Dit traditionele factoring proces maakt waardevolle middelen vrij en stelt je in staat om te focussen op jouw kernactiviteiten. Het is bewezen dat goed debiteurenbeheer de doorlooptijd van betalingen verkort. Dit zorgt voor een betere cashflow voor je bedrijf. Het vergemakkelijkt ook een betere communicatie met je klanten op een positieve en professionele manier. Omdat traditionele factoring je toegang geeft tot meer kapitaal naarmate je bedrijf groeit, kun je het factor bedrijf vragen of ze de gereserveerde faciliteit te verhogen. Ook kan het aantal facturen dat dat de factor financiert ook worden teruggeschroefd. Het is vaak de flexibiliteit die wordt gewaardeerd door factoring klanten.

 

    TRADITIONELE FACTORING GEEFT JE TOEGANG TOT MEER WERKKAPITAAL

 

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN TRADITIONELE FACTORING?

De kosten van traditioneel factoring hangen af van verschillende zaken. Net zoals American factoring bepalen de betalingstermijnen van facturen voor een groot gedeelte de uiteindelijke factoring tarieven. Ook de kredietscores van de debiteuren wegen mee. Wanneer de omzet een goede spreiding laat zien verdeelt over meerdere debiteuren weegt dit mee in het uiteindelijke tarief. Wanneer omzet zich concentreert op een klein aantal debiteuren dan zal dit een negatieve invloed hebben op de factor fee. Traditionele factoring biedt doorgaans enkele opties in dienstverlening. Zo kan de klant kiezen voor professionele opvolging van facturen uitgevoerd door de factormaatschappij of kan ze dit zelf blijven doen. Ook heeft de klant vaak de keuze om de kredietrisico’s op facturen af te dekken of deze risico’s zelf te dragen.

 

FACTOR FEE

Net als American Factoring kent traditioneel factoring een factor fee. Dit is een percentage is van de omzet inclusief btw van de overgedragen portefeuille is. Daarnaast berekend de factor een rente tarief op de geboden rentedragende faciliteit. Dit is vaak een opslagpercentage boven op geldende interbancaire marktrente (Euribor). In vergelijking met American factoring zijn de factor kosten doorgaans lager. 

 

GOEDKEURING

Omdat de eisen voor traditioneel factoring doorgaans hoger zijn voor de factoring klant is het acceptatieproces veel grondiger. Er worden audit kosten in rekening gebracht door het factorbedrijf. Dit is om de kosten van de uitgebreide debiteuren- en ondernemingsanalyse te dekken. Eenmalige opstartkosten vormen eveneens een onderdeel van de kosten.  

 

VOORSCHOT

Als laatste is het percentage wat wordt voorgefinancierd afhankelijk van of de klant kiest voor recourse factoring of non-recourse factoring. Als de kredietrisico’s niet afgedekt worden door de klant, zullen de percentages van bevoorschotting lager liggen (70-75%) dan wanneer gekozen wordt voor non-recourse variant (80-85%). 

 

American Factoring
geen minimale jaaromzet
geschikt voor starters en mkb
voorschot 90-98%
incl. debiteurenbeheer
incl. kredietrisico afdekking
eigendomsoverdracht factuur
openbare cessie
Traditionele Factoring
minimale jaaromzet €500.000
geschikt voor mkb
voorschot 70-85%
debiteurenbeheer optioneel
kredietrisico afdekken optioneel
verpanding factuur
openbaar - of stille cessie
Invoice Discounting
minimale jaaromzet €100.000
geschikt voor mkb
voorschot 70-80%
debiteurenbeheer: geen
kredietrisico afdekken: geen
verpanding factuur
stille cessie

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden