WANNEER FACTORING GEBRUIKEN?

 • LANGE BETAALTERMIJNEN

  Jouw eigen klanten betalen de facturen normaal gesproken pas na 60 dagen. De ingehuurde krachten verwachten wel dat ze binnen 14 dagen worden uitbetaald.

 • GROEI FINANCIERING

  Je ziet kansen in de markt en wilt daar direct op inspringen. Je hebt echter niet voldoende middelen omdat het geld vast staan in uitstaande vorderingen.

 • SNEL LEVERANCIERS BETALEN
  Jouw leverancier verwacht dat je de inkooporder nu betaald. Je kunt daar nog niet direct aan voldoen want de betaling van een grote klant is nog niet binnen.
 • OVERNAME FINANCIEREN

  Je ziet kans om een branchegenoot over te nemen. Je hebt echter nog niet de positie om een overname geheel uit eigen middelen te financieren. 

 • DEBITEURENBEHEER
  Je wilt vanuit je kracht opereren. Klanten nabellen over onbetaalde facturen is niet je specialisme en kost je tijd die je liever aan andere zaken besteed. 
 • KREDIETRISICO AFDEKKEN
  Je maakt je zorgen over de financiële positie bij jouw klant? Een faillissement kan jouw eigen bedrijfsvoering in gevaar brengen en dat geeft onnodige stress.

OP ZOEK NAAR DE BESTE DEALS?

Factoring is een vorm van werkkapitaalfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt verkocht of verpand aan een factor. Deze financier kan ook verantwoordelijk worden voor de inning van de handelsvordering. Het voordeel voor jou als ondernemer is dat je direct beschikking krijgt over het geld en dus niet langer hoeft te wachten op de betaling van jouw klanten. Je kunt hiermee dus meer financiële middelen beschikbaar maken voor de onderneming.

 

    GROEIVERSNELLER

Factoring stelt je in staat om op basis van een stabiele kaspositie investeringen te plegen die anders wellicht niet mogelijk waren geweest. Als vorm van financiering werkt het dus als een groeiversneller. Doordat de onderneming veel beter haar cashflow kan managen kan het op basis van dit gegeven eenvoudiger investeringen doen. En in tegenstelling tot een lening of krediet hoef je doorgaans geen schuld aan te gaan. Je verkoopt immers een factuur en heeft daardoor geen schuld bij de financier.

 

 

    FACTUUR OPVOLGING GEREGELD

Ook kun je het debiteurenbeheer onderbrengen bij een factor. Deze wordt dan verantwoordelijk voor de inning van de vordering. Het uitbesteden van het debiteurenbeheer kan voordelen opleveren voor jouw onderneming. Enerzijds hoef je zelf niet meer achter onbetaalde facturen aan te gaan. Anderzijds heeft de factor een professioneel debiteurenbeheer team waardoor facturen normaal gesproken sneller betaald worden. Afhankelijk van de vorm van factoring je kiest is het debiteurenbeheer onderdeel van de dienstverlening.

 

    BETALINGSZEKERHEID

Vaak worden ook de risico’s op non-betaling door klanten afgedekt. Normaal gesproken is de inning van facturen een risico dat een verantwoordelijkheid is van de onderneming. Wanneer de klant onverhoopt zijn rekening niet betaald dan kan dat vervelende consequenties hebben. Afhankelijk van de hoogte van de vordering kan dit een gat in je liquiditeitsbegroting slaan of zelfs de voortgang van jouw eigen onderneming in gevaar brengen. Het is daarom goed te weten dat wanneer je voor factoring kiest, de kredietrisico’s doorgaans ook voor rekening van de factor zijn. Wel zo’n geruststellend gedachte.

 

 

FACTORING GROEIT IN NEDERLAND

In toenemende mate is factoring als vorm van werkkapitaalfinanciering aan een opmars bezig in Nederland. Banken zijn over het algemeen terughoudender geworden met verstrekken van krediet aan kleine ondernemers. Een van de redenen waarom banken minder krediet verschaffen is een verscherpte wet en regelgeving. Zo hebben bancaire financiers te maken met het verplicht afbouwen van hun schuldenposities. Dit maakt dat de bank minder snel geneigd is om financiering te bieden. De weg voor ondernemers om een zakelijk krediet of lening aan te vragen is daarnaast een onnodig lang en moeilijk proces. Voor grotere onderneming staat de deur nog wel open. Maar voor mkb ondernemers wordt het helaas vaak steeds uitdagender om een financiering los te krijgen. Alternatieve financiers zoals factormaatschappijen springen hier handig op in.

 

 

FACTORING IS HEEL EENVOUDIG AANGEVRAAGD

Bij de beoordeling van een kredietaanvraag kijkt men naar de resultaten die behaald zijn in het verleden. Bij een beoordeling van een factoring aanvraag is die blik juist veel meer gericht naar de toekomst en het omzetpotentieel van de onderneming. Factoring stelt daarmee ondernemers in staat om hun grote plannen te verwezenlijken. Bij beoordeling van de aanvraag wordt dus veel meer gekeken naar ondernemers kansen. Anders dan bij een doorlopend krediet groeit de geboden financieringsruimte altijd mee met de onderneming. Dat wordt vaak als zeer prettig ervaren door ondernemers.

 

 

VEEL MOGELIJKHEDEN IN DE MARKT

Door de toenemende vraag naar laagdrempelige financieringen groeit het aantal ondernemers dat gebruikt maakt van factoring elk jaar. Het gevolg is dat er veel spelers op de Nederlandse financieringsmarkt actief zijn. Ook zijn er veel factormaatschappijen actief. Maar welke is nou voor jou de beste keuze? Met onze jarenlange ervaring in de markt helpen wij je vrijblijvend bij het vinden van de meest geschikte financieringspartner. Overigens werken wij zowel met bancaire als bankonafhankelijke factormaatschappijen. 

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijgt een
bevestiging per e-mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partijen.

Kies de beste
factoring partner

FACTORING OFFERTE IS BEKEND VAN

         bekend van fd
          bekend van baaz
         bekend van dft
factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden