FACTORING SCENARIO'S

 • LANGE BETALALTERMIJN

  Uw klanten betalen uw facturen normaal gesproken pas na 60 dagen. De ingehuurde zzp krachten verwachten echter dat ze wekelijks worden betaald.

 • GROEI FINANCIERING

  U ziet kansen in de markt en wilt daar direct op inspringen. U heeft echter niet voldoende middelen omdat deze vast staan in uitstaande vorderingen.

 • LEVERANCIERS BETALEN
  Uw leverancier verwacht dat u de inkooporder direct betaald. U kunt daar niet direct aan voldoen want de betaling van een grote klant is nog niet binnen.
 • OVERNAME FINANCIEREN

  U ziet kansen om een overname te doen op een branchegenoot. Zelf heeft u niet voldoende geld om een overname uit eigen middelen te financieren. Wat nu als u de uitstaande facturen van het over te nemen bedrijf direct liquide kunt maken?

 • DEBITEURENBEHEER
  U wilt als ondernemer vanuit uw kracht opereren, doen waar u goed in bent. Het nabellen van klanten over onbetaalde facturen is niet uw specialisme en kost u bovendien veel tijd die u liever ergens anders aan besteed. 
 • KREDIETRISICO AFDEKKEN
  U heeft geen tijd om zich zorgen te maken over de financiële gezondheid van uw klanten. Toch loopt u een reëel risico dat facturen niet meer worden betaald. Een faillissement bij uw klant zorgt voor onnodige druk op uw liquiditeit.

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij (een deel) van debiteurenportefeuille wordt verkocht of verpand  aan een factoringmaatschappij. De factor wordt daarmee verantwoordelijk voor de inning van de handelsvordering(en). De onderneming krijgt onmiddellijk beschikking over liquide middelen en hoeft dus niet de factuur betaling van zijn klant af te wachten. Een factor vraagt voor het leveren van deze financiering en het debiteurenbeer een vergoeding welke meestal een  percentage van de factuur of de omzet is.

HOE WERKT HET?

U doet een
offerteaanvraag.

U krijgt een
bevestiging per e-mail.

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen.

U kiest de beste factoring partner
en ontvangt extra korting.

FACTORING OFFERTE IS BEKEND VAN:

  bekend van fd
   bekend van baaz
  bekend van baaz
Factoring Offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden