Soorten Factoring

 • Traditioneel Factoring 

  Hierbij krijgt u kredietfaciliteit op basis van uw uitstaande debiteurenposten. De meeste traditionele factors bieden een rentedragende faciliteit, welke gebruikt kan worden om te factoren. Ook vraagt men een percentage van de factuurwaarde voor het voorfinancieren van de facturen. Deze dienst is vaak van toepassing op het gehele debiteurenportefeuille waarbij de tarieven vaak lager zijn dan bij full service factoring het geval is, hoewel de contracttermijnen in een dergelijke verbintenis ook vaak langer zijn.

   

  maatwerk
  relatief lage tarieven
  facturen verpand
 • American Factoring

  Met deze vorm van factoring krijgt u geen kredietfaciliteit, maar is de voorfinanciering gebaseerd op de uitstaande facturen welke u wenst te factoren. Afhankelijk van de gekozen aanbieder wordt een deel of het gehele factuurbedrag bevoorschot waarna het afgesproken tarief hiervan afgetrokken wordt. Het tarief verschilt per aanbieder en is ondermeer afhankelijk van uw omzetvolume, de branche waarin u actief bent en het (historische) betalingsgedrag van uw debiteuren welke u wenst te gaan factoren.

   

  flexibel en laagdrempelig
  facturen verkocht
  hogere bevoorschotting
 • Invoice Discounting

  Met deze vorm van factoring wordt alleen de voorfinanciering door de factor geboden. De verantwoordelijkheden met betrekking tot debiteurenbeheer, incasso en vaak ook de debiteurenrisico’s liggen bij de factor klant. Deze blijft dus verantwoordelijk voor terugbetaling van de door de factor beschikbaar gestelde faciliteit. Het risico voor de factor klant is bij deze vorm aanzienlijk hoger. Het voordeel is dat de factor klant haar klanten vaak niet op de hoogte hoeft te stellen over de door hem of haar gebruikte regeling met de factor.

   

  confidentieel
  hogere risico's
  eenvoudig opzetten faciliteit
Niet langer wachten op factuurbetalingen
Met factoring hoeft u niet langer op de betalingen van uw facturen te wachten waardoor uw beschikbare werkkapitaalpositie onmiddellijk verbeterd. Een factoringmaatschappij kan u óf een kredietfaciliteit bieden óf ze zorgt voor een directe bevoorschotting op uw factuur welke u direct meer ademruimte geeft om door te groeien.

Wat is factoring?

Factoring is de meest flexibele vorm van werkkapitaalfinanciering en bestaat uit drie onderdelen:

Voorfinanciering Een factormaatschappij verschaft u na uitsturen van de factuur direct een financiële buffer waardoor u ruimte krijgt in u werkkapitaalpositie.

Debiteurenbeheer Uw (volledige) debiteurenportefeuille of een geselecteerd aantal klantendossiers worden uitbesteed zodat u zich kunt focussen op waar u goed in bent: ondernemen!

Afdekking kredietrisico Het risico van wanbetaling en faillissement bij uw debiteur wordt ingeperkt waardoor uw bedrijfsvoering weerbaarder wordt.

Hoe werkt het?

U doet een
offerte aanvraag.

U ontvangt een
bevestiging per e-mail.

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen.

U kiest de beste factoringpartij
en ontvang extra korting.