Factoring: Financiering van Facturen

Factoring staat ook wel bekend als debiteuren financiering. Uw vorderingen worden aan een factor verkocht of verpand. De factor betaald vervolgens de ondernemer onmiddellijk uit. Het betreft hier een voorschot welke altijd een percentage van de totale factuurwaarde is. Uw klant betaald de factor waarna deze het resterende bedrag (minus de factor fee) aan u uitgekeerd. 

Stabiele cashflow

Debiteuren financiering wordt vaak ingezet om grote dalingen in de kasstroom op te vangen. Klanten die hun facturen te laat betalen zijn hiervan onder andere de oorzaak. Door uw verkoopfacturen te financieren voorkomt u grote schommeling in uw liquiditeit. Daarnaast kan het een manier zijn om sneller en schuldvrij uitstaande facturen betaald te krijgen. American Factoring is geen lening en dus niet zichtbaar op de balans. U hoeft namelijk niets terug te betalen. Uw onderneming ontvangt onmiddellijk de gelden voor de goederen of diensten die u al heeft geleverd. Bij Traditionele Factoring vind er geen eigendomsoverdracht van de factuur plaats en krijgt u beschikking over een krediet faciliteit. 

Geef uw liquiditeit een boost

Als gevolg van traag betalende klanten kan uw liquiditeit behoorlijk onder druk komen te staan. Wachten totdat de facturen zijn betaald is een frustratie die elke ondernemer wel herkend. Dit, terwijl uw betalingsverplichtingen richting personeel en leveranciers gewoon doorgaan. Het is misschien wel nog vervelender wanneer uitstaande vorderingen u ervan weerhouden nieuwe ondernemingskansen te benutten. Daardoor wordt factoring ook wel beschouwd als een eenvoudige manier om snel te worden betaald voor uitstaande facturen. 

Ondanks dat het een laagdrempelige vorm van werkkapitaalfinanciering is, komt helaas niet iedere onderneming in aanmerking voor factoring. De factor stelt bijvoorbeeld voorwaarden aan de manier van facturatie. Ook het kredietwaardigheid en historisch betaalgedrag van uw klanten wegen mee in het acceptatieproces van de factor. Hieronder hebben we de basisvoorwaarden uiteengezet waaraan het facturatieproces van een onderneming moet voldoen.

Factoring Voorwaarden

Zakelijke vorderingen
Producten of diensten die aan particulieren worden geleverd worden vaak direct contant betaald of bij levering. De uitdagingen van lange betaaltermijnen spelen hier dan ook bijna niet. Factoring richt zich dan ook voornamelijk op bedrijven die zakelijke facturen hebben. Mocht u zowel particulieren als zakelijke klanten bedienen, dan zult u alleen het zakelijke gedeelte van uw omzet kunnen factoren.                                                   
Afgeronde prestatie
Om te kunnen factoren dient u te factureren op basis van geleverde prestatie. Dit betekent dat uw vorderingen van toepassing moet zijn op afgeronde dienst, of op geleverde producten. In bepaalde gevallen is termijn facturatie ook geschikt voor factoring. Er moet dan wel duidelijk sprake zijn van een afgebakend proces. Voorschot facturatie is helaas niet geschikt voor factoring. De prestatie ligt namelijk in de toekomst. Hierdoor heeft de factor niet genoeg zekerheden dat de prestaties die gekoppeld zijn aan de factuur ook geleverd gaan worden.                                               

 

Niet verlopen vordering
Doorgaans zal een factoringmaatschappij bij de aanvang van een overeenkomst met de onderneming alleen nieuwe facturen financieren. Op verzoek van de klant wil een factoringmaatschappij ook uitstaande vorderingen waarvan de betaaltermijn nog niet is verlopen kunnen factoren. Een factuur waarvan de betaaldatum is gepasseerd is komt helaas niet in aanmerking voor factoring. Deze onbetaalde facturen dient de onderneming zelf of via een incassobureau te incasseren.
Vrij van dispuut
Een factoringmaatschappij is een financier van facturen. Ze is echter geen partij in conflicten die kunnen ontstaan in het zakelijke verkeer. Een factor is dus geen bemiddelende partij in een conflict tussen klant en debiteur. Een factor verlangt dan ook altijd vorderingen die ‘hard’ zijn en vrij van dispuut. Dit betekent soms dat er aanvullende documenten worden gevraagd in het verificatie proces. Denk hierbij aan een urenstaat of pak- en leverbonnen van bestellingen. Dit zijn facturen die van toepassing zijn op producten en of diensten die naar ieders tevredenheid zijn geleverd.

Factoring Varianten

 • Traditionele factoring

  Bij deze vorm krijgt u een rentedragende faciliteit. De hoogte is gebaseerd op uw post uitstaande debiteuren en wordt gebruikt voor factoring. Daarnaast betaald u de factor een vergoeding over een percentage van de factuurwaarde. Onder traditionele factoring valt uw gehele debiteurenportefeuille. De tarieven zijn lager dan andere vormen van factoring en de contracten in een dergelijke verbintenis zijn vaak meerjarig. Vaak kunt u optioneel kiezen voor diensten zoals debiteurenbeheer en kredietverzekering uit te besteden.

   

  Maatwerk
  Relatief lage tarieven
  Facturen verpand
 • American factoring

  Bij deze vorm van factoring is voorfinanciering gebaseerd op de uitstaande facturen die u wenst te laten factoren. Het percentage van voorfinanciering ligt hoger dan bij traditionele factoring. U maakt zelf de keuze welke debiteuren u wilt factoren en welke niet. Het tarief is onder andere afhankelijk van uw omzet, de branche waarin u actief bent en het kredietscore  van uw debiteuren. Debiteurenbeheer en de afdekking van kredietrisico zijn onderdeel van de dienst.

   

   

  Flexibel en laagdrempelig
  Facturen verkocht
  Hogere voorfinanciering
 • Invoice Discounting

  Met deze vorm van factoring wordt alleen de voorfinanciering door de factor geboden. De verantwoordelijkheden voor debiteurenbeheer, incasso en vaak ook de debiteurenrisico’s blijven liggen bij de klant. Deze blijft dus verantwoordelijk voor terugbetaling van de door de factor beschikbaar gestelde faciliteit. Het risico voor de klant is bij deze vorm aanzienlijk hoger. Het voordeel is dat de factor klant haar debiteuren vaak niet op de hoogte hoeft te stellen over de door hem of haar gebruikte regeling met de factor.

   

  Confidentieel
  Hogere risico's
  Eenvoudig opzetten faciliteit
Hoe werkt het?

U doet een
offerte aanvraag.

U ontvangt een
bevestiging per e-mail.

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen.

U kiest de beste factoringpartij
en ontvang extra korting.

Factoring Offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden