WAT IS FACTORING FINANCE?

Het staat ook wel bekend als factuur financiering. Maar wat is factoring en betekent factoring eigenlijk voor uw onderneming? Uw facturen worden aan een factormaatschappij verkocht en in onderpand genomen. De factor betaald vervolgens de ondernemer onmiddellijk uit. Het betreft hier een voorschot welke altijd een percentage van de totale factuurwaarde is. Uw klant betaalt de factor waarna deze het eventueel resterende bedrag (minus de factor fee) aan u uitkeert. Factoring is een veelgebruikte finance oplossing voor zowel kleine als grotere ondernemingen.

 

Wat is factoring

VOORSPELBARE CASH FLOW

Factuur financiering wordt vaak gebruikt om grote dalingen in cash flow op te vangen. Het is daarmee een ideaal instrument om uw cashflow te verbeteren. De oorzaak van een negatieve cashflow kan bijvoorbeeld zijn doordat klanten te laat hun facturen betalen. Door te factoren voorkomt u grote schommeling in uw cashflow. Daarnaast kan het een manier zijn om sneller en schuldvrij uitstaande facturen betaald te krijgen. Zo wordt factoring ingezet door bedrijven die grote schommeling in omzet op willen vangen gedurende het jaar.

 

 

 

 

Wat is factoring

IS HET EEN SCHULD?

Factoring is geen schuld. Wanneer men debiteuren verkoopt voor geld beschouwd men dit als een transfer of business assets. Daarom zijn kleine bedrijven vaak vrij om factoringovereenkomsten met een financieringsmaatschappij te sluiten. Soms kan factoring parallel naast een andere vorm van financiering lopen. Dit is afhankelijk van de kredietvoorwaarden van de financier. Een factoringovereenkomst is doorgaans eenvoudig van opzet. Mits u de juiste documenten aanlevert kan het binnen enkele werkdagen afgesloten.

 

 

Wat is factoring

OOK GESCHIKT VOOR STARTERS?

Men kan factoring gebruiken, zelfs als een bedrijf een niet al te sterke financiële staat verkeerd. Ook voor starters is factoring een ideaal financieringsmiddel. Het bepalende element in elke factoring transactie vaak de kredietwaardigheid van de debiteur. Dit komt omdat de factoringmaatschappij rechtstreeks door de debiteur wordt terugbetaald. De factor int de vordering namelijk  en niet de klant. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een dienst verkoopt aan een grote internationaal opererende fabrikant. De vordering op deze fabrikant wordt beschouwd als een sterk onderpand voor elk voorfinanciering die aan het bedrijf wordt verstrekt. De onderneming kan verwachten dat er een ruime kredietlijn kan worden verschaft waarbinnen de factor facturen kan aankopen.

 

 

Wat is factoring

 

 

GEEF UW LIQUIDITEIT EEN BOOST!

Als gevolg van laat betalende klanten kan uw liquiditeit behoorlijk onder druk komen te staan. Wachten totdat de facturen zijn betaald is een frustratie die elke ondernemer wel herkend. Dit, terwijl uw betalingsverplichtingen richting personeel en leveranciers gewoon doorlopen. Het is misschien wel nog vervelender wanneer uitstaande vorderingen u ervan weerhouden nieuwe ondernemingskansen te benutten. Een Investering wordt uitgesteld wat mogelijk grote gevolgen kan hebben. Factoring geeft uw liquiditeit direct een boost en voorkomt dergelijke  problemen. Wachten tot uw klanten u gaan betalen of direct uw geld?

 

 

DE VOORWAARDEN

Ondanks het laagdrempelige karakter is factoring niet passend voor elke onderneming. De factor stelt bijvoorbeeld enkele voorwaarden aan de manier van facturatie, de kredietwaardigheid van uw klant. Hieronder hebben we de basisvoorwaarden uiteengezet waar de facturen en het facturatieproces van een onderneming aan moet voldoen:

B2B FACTUREN

Producten of diensten die aan particulieren worden geleverd worden vaak direct contant betaald of na levering. De uitdagingen van lange betaaltermijnen spelen hier nauwelijks. Factoring richt zich op bedrijven die zakelijke klanten hebben en lange betaaltermijnen.                                                 
AFGERONDE PRESTATIE

De diensten waarover gefactureerd wordt dienen afgerond te zijn. In bepaalde gevallen is termijn facturatie ook geschikt. Er moet dan wel duidelijk sprake zijn van een duidelijk afgebakend proces. Voorschotfacturatie komt helaas niet in aanmerking. De prestatie ligt namelijk in de toekomst. Hierdoor heeft de factor niet genoeg zekerheden.                                                                                                                                                                                                                                                               

GEEN VERLOPEN FACTUREN

Een factoringmaatschappij zal doorgaans alleen nieuwe facturen financieren. Op verzoek kan een factoringmaatschappij soms ook uitstaande (niet verlopen) facturen in behandeling nemen. Verlopen facturen komen helaas niet in aanmerking voor factoring.                                                                                                                 
VRIJ VAN DISPUUT

Een factor is een financier van facturen maar geen partij in conflicten die kunnen ontstaan in het zakelijke verkeer tussen klant en debiteur. Een factor verlangt altijd vorderingen die ‘hard’ zijn en vrij van dispuut. In het verificatieproces vraagt men dan soms aanvullende documenten zoals een getekende urenstaat of leveringsbon. Alleen facturen van producten of diensten die naar ieders tevredenheid zijn geleverd komen in aanmerking voor factoring.

 

HOE WERKT HET FACTORING PROCES?

Het factoring proces is heel eenvoudig. Op basis van een eenvoudige overeenkomst verkoopt een bedrijf zijn debiteurenportefeuille of een deel daarvan aan een factoringmaatschappij in ruil voor een onmiddellijk voorschot in contanten. Het financieren van facturen vindt plaats onder volledige kennisgeving. Dit betekent dat de factor de debiteur op de hoogte brengt van de verkoop van de factuur. Deze dient de factuur rechtstreeks aan de factoringmaatschappij te betalen. Als eigenaar van de vordering verzorgt de factor daarna voor een correcte opvolging van de factuur. Na de betaling van de factuur verrekend de factor het eventuele openstaande saldo met de gerekende factor kosten. Het verschil wordt overgemaakt aan het bedrijf. Factoring is het verkopen van debiteuren aan een derde partij om de cashflow te verbeteren.

 

HET PROCES UITGELEGD IN STAPPEN

Hoe werkt het factoring proces in de praktijk? Hoewel elke factoringmaatschappij hun eigen manier van werken kennen, is het proces vaak vergelijkbaar met elkaar. 

 

Wat is factoring    FACTUREN OMZETTEN IN GELD
    U gaat een factuur sturen maar heeft wel direct geld nodig. U dient de factuur in bij de factor.

Wat is factoring     VERIFICATIE
    De factor verifieert of uw klanten kredietwaardig zijn. Ook wordt er gecheckt producten en diensten zijn ontvangen zoals deze op de factuur vermeldt.

Wat is factoring    DEZELFDE DAG NOG UW GELD ONTVANGEN.

    Nadat de verificatie heeft plaatsgevonden gaat de factor over tot uitbetaling van de factuur. Vaak nog dezelfde dag maakt de factoringmaatschappij (een deel) van uw openstaande factuur naar u over. 

Wat is factoring    SALDO ONTVANGEN

    Uw klant betaald binnen de gestelde betaaltermijn op de factuur de rekening aan de factoringmaatschappij. U krijgt het eventueel nog openstaande saldo minus de factoring kosten uitgekeerd van de factor.

DE 3 SMAKEN VAN FACTORING

 • TRADITIONELE FACTORING

  Bij deze vorm krijgt u een rentedragende faciliteit. De hoogte is gebaseerd op uw post uitstaande debiteuren en wordt gebruikt voor factoring. Daarnaast betaald u de factor een vergoeding over een percentage van de omzet. Onder traditionele factoring valt uw gehele debiteurenportefeuille. De tarieven zijn lager dan andere vormen van factoring en de contracten in een dergelijke verbintenis zijn vaak meerjarig. Vaak kunt u optioneel kiezen voor diensten zoals debiteurenbeheer en kredietverzekering uit te besteden.

   

   

  MAATWERK MOGELIJK

  FACTUREN VERPAND

  RELATIEF LAGE TARIEVEN

 • AMERICAN FACTORING

  Bij deze vorm van factoring is de voorfinanciering gebaseerd op de uitstaande facturen die u wenst te laten factoren. Het percentage dat bevoorschot wordt ligt hoger dan bij traditionele factoring. U maakt zelf de keuze welke debiteuren u wilt factoren. Het tarief is onder andere afhankelijk van uw omzet. Ook de branche waarin u actief bent en de kredietscore van uw debiteuren spelen een rol. Debiteurenbeheer en de afdekking van kredietrisico zijn onderdeel van de dienst.

   

   

  LAAGDREMPELIG
  FACTUREN VERKOCHT
  HOGE FINANCIERING
 • FACTUUR FINANCIERING

  Met deze vorm van factoring wordt alleen de voorfinanciering door de factor geboden. De verantwoordelijkheden zoals debiteurenbeheer, incasso en vaak ook de krediet risico’s blijven bij de klant. Deze blijft dus verantwoordelijk voor terugbetaling van de door de factor beschikbaar gestelde faciliteit. Het risico voor de klant is bij deze vorm aanzienlijk hoger. Het voordeel is dat de klant haar debiteuren niet op de hoogte hoeft te stellen over de gebruikte financiering.

   

   

   

   

  CONFIDENTIEEL
  HOGERE RISICO'S
  EENVOUDIG OP TE ZETTEN

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden