WAT IS FACTORING EIGENLIJK?

Het staat ook wel bekend als factuur financiering. Maar wat is factoring en betekent factoring eigenlijk voor uw onderneming? Uw facturen worden aan een factormaatschappij verkocht en in onderpand genomen. De factor betaald vervolgens de ondernemer onmiddellijk uit. Het betreft hier een voorschot welke altijd een percentage van de totale factuurwaarde is. Uw klant betaalt de factor waarna deze het eventueel resterende bedrag (minus de factor fee) aan u uitkeert. 

 

wat is factoring stabiele cashflow

VOORSPELBARE CASH FLOW

Factuur financiering wordt vaak gebruikt om grote dalingen in cash flow op te vangen. Het is daarmee een ideaal instrument om uw cashflow te verbeteren. De oorzaak van een negatieve cashflow kan bijvoorbeeld zijn doordat klanten te laat hun facturen betalen. Door te factoren voorkomt u grote schommeling in uw cashflow. Daarnaast kan het een manier zijn om sneller en schuldvrij uitstaande facturen betaald te krijgen. Zo wordt factoring ingezet door bedrijven die grote schommeling in omzet op willen vangen gedurende het jaar.

 

 

 

 

wat is factoring schuldeloze financiering

IS HET EEN SCHULD?

Factoring is geen schuld. Wanneer men debiteuren verkoopt voor geld beschouwd men dit als een transfer of business assets. Daarom zijn kleine bedrijven vaak vrij om factoringovereenkomsten met een financieringsmaatschappij te sluiten. Soms kan factoring parallel naast een andere vorm van financiering lopen. Dit is afhankelijk van de kredietvoorwaarden van de financier. Een factoringovereenkomst is doorgaans eenvoudig van opzet en mits de juiste documenten worden aangeleverd binnen enkele werkdagen afgesloten.

 

 

wat is factoring ideale financiering voor starters

OOK GESCHIKT VOOR STARTERS?

Men kan factoring gebruiken, zelfs als een bedrijf een niet al te sterke financiële staat verkeerd. Ook voor starters is factoring een ideaal financieringsmiddel. Het bepalende element in elke factoring transactie vaak de kredietwaardigheid van de debiteur. Dit komt omdat de factoringmaatschappij rechtstreeks door de debiteur wordt terugbetaald. De factor int de vordering namelijk  en niet de klant. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een dienst verkoopt aan een grote internationaal opererende fabrikant. De vordering op deze fabrikant wordt beschouwd als een sterk onderpand voor elk voorfinanciering die aan het bedrijf wordt verstrekt. De onderneming kan verwachten dat er een ruime kredietlijn kan worden verschaft waarbinnen de factor facturen kan aankopen.

 

 

 

wat is factoring financiering versnelde groei onderneming

GEEF UW LIQUIDITEIT EEN BOOST!

Als gevolg van laat betalende klanten kan uw liquiditeit behoorlijk onder druk komen te staan. Wachten totdat de facturen zijn betaald is een frustratie die elke ondernemer wel herkend. Dit, terwijl uw betalingsverplichtingen richting personeel en leveranciers gewoon doorlopen. Het is misschien wel nog vervelender wanneer uitstaande vorderingen u ervan weerhouden nieuwe ondernemingskansen te benutten. Een Investering wordt uitgesteld wat mogelijk grote gevolgen kan hebben. Factoring geeft uw liquiditeit direct een boost en voorkomt dergelijke        problemen. Wachten tot uw klanten u gaan betalen of direct uw geld?

 

 

DE VOORWAARDEN

Ondanks dat het een laagdrempelige financiering is, past factoring niet voor elke onderneming. De factor stelt bijvoorbeeld voorwaarden aan de manier van facturatie. Ook de kredietwaardigheid en historisch betaalgedrag van uw klanten wegen mee in de acceptatie van de factor. Hieronder hebben we de basisvoorwaarden uiteengezet waaraan de facturen en het facturatieproces van een onderneming moet voldoen.

 

B2B FACTUREN
Wanneer u producten of diensten aan particulieren levert zijn deze vaak direct contant betaald of na levering (cash-on-delivery). De uitdagingen van lange betaaltermijnen spelen hier dan ook niet. Factoring richt zich voornamelijk op bedrijven die veel zakelijke facturen hebben. Mocht u zowel particulieren als zakelijke klanten hebben, dan kunt u alleen het zakelijke gedeelte van uw omzet factoren.                                                   

AFGERONDE PRESTATIE
Om te kunnen factoren dient u te factureren op basis van afgeronde prestatie. Dit betekent dat uw vorderingen gekoppeld moeten zijn aan een afgeronde dienst of een geleverd producten. In bepaalde gevallen is termijn facturatie ook geschikt. Er moet dan wel duidelijk sprake zijn van een afgebakend proces. Voorschot facturatie is helaas niet geschikt. De prestatie ligt namelijk in de toekomst. Hierdoor heeft de factor niet genoeg zekerheden. De prestaties die gekoppeld is aan de factuur ligt immers in de toekomst

GEEN VERLOPEN FACTUREN
Een factoringmaatschappij zal bij aanvang van de samenwerking met de klant doorgaans alleen nieuwe facturen financieren. Op verzoek van de klant wil een factoringmaatschappij ook uitstaande niet verlopen vorderingen in behandeling willen nemen. Een factuur waarvan de betaaldatum is gepasseerd komt helaas niet in aanmerking. Deze worden dan ook niet in behandeling genomen.

VRIJ VAN DISPUUT
Een factor is een financier van facturen. Ze is echter geen partij in conflicten die kunnen ontstaan in het zakelijke verkeer tussen klant en debiteur. Ze zijn ook geen bemiddelende partij in een dergelijk conflict. Een factor verlangt altijd vorderingen die ‘hard’ zijn en vrij van dispuut. In het verificatieproces vraagt men soms aanvullende documenten. Denk hierbij aan een urenstaat of leveringsbon. Het zijn facturen die van toepassing zijn op producten en of diensten die naar ieders tevredenheid zijn geleverd.

 

 

HOE WERKT HET FACTORING PROCES?

Het factoring proces is heel eenvoudig. Op basis van een eenvoudige overeenkomst verkoopt een bedrijf zijn debiteurenportefeuille of een deel daarvan aan een factoringmaatschappij in ruil voor een onmiddellijk voorschot in contanten. Het financieren van facturen vindt plaats onder volledige kennisgeving. Dit betekent dat de factor de debiteur op de hoogte brengt van de verkoop van de factuur. Deze dient de factuur rechtstreeks aan de factoringmaatschappij te betalen. Als eigenaar van de vordering verzorgt de factor daarna voor een correcte opvolging van de factuur. Na de betaling van de factuur verrekend de factor het eventuele openstaande saldo met de gerekende factor kosten. Het verschil wordt overgemaakt aan het bedrijf. Factoring is het verkopen van debiteuren aan een derde partij om de cashflow te verbeteren.

 

HET FACTORING PROCES UITGELEGD IN STAPPEN

Hoe werkt het factoring proces in de praktijk? Hoewel elke factoringmaatschappij hun eigen manier van werken kennen, is het proces vaak vergelijkbaar met elkaar. 

 

wat is factoring stap 1    FACTUREN OMZETTEN IN GELD
    U verstuurt een verkoopfactuur maar wilt wel direct over het geld beschikken. U dient de factuur in bij de factor.

wat is factoring stap 2     VERIFICATIE
    De factor verifieert of uw klant kredietwaardig is en of de producten diensten daadwerkelijk zijn geleverd.   

wat is factoring stap 3    DEZELFDE DAG NOG UW GELD ONTVANGEN
   Na verificatie gaat de factor vaak nog dezelfde werkdag over tot uitbetaling van (een deel) van de factuur. 

wat is factoring stap 4    SALDO ONTVANGEN
   Uw klant betaald de factuur op de rekening van de factor. De factor betaalt eventueel resterend saldo aan u uit.

 

EFFECTEN OP DE BALANS

Naast een onmiddellijk beschikking over extra liquide middelen heeft factoring nog een voordeel. Factoring kan uw liquiditeit en solvabiliteit ratio’s versterken. Deze ratio’s hebben effect op uw leveranciers, financiers en belangrijke debiteuren bij de inschatting van hun risico. Daarnaast laat een non-recourse factoring methode het ook toe om onder bepaalde voorwaarden off-balance te werken. Dit betekent dat uw balans verkort wordt en dat de liquiditeit en solvabiliteit van uw onderneming verbeteren. Zoals reeds eerder gemeld wordt er met non-recourse factoring namelijk geen nieuwe schuldenlast gecreëerd.

DE 3 SMAKEN VAN FACTORING

 • TRADITIONELE FACTORING

  Bij deze vorm krijgt u een rentedragende faciliteit. De hoogte is gebaseerd op uw post uitstaande debiteuren en wordt gebruikt voor factoring. Daarnaast betaald u de factor een vergoeding over een percentage van de omzet. Onder traditionele factoring valt uw gehele debiteurenportefeuille. De tarieven zijn lager dan andere vormen van factoring en de contracten in een dergelijke verbintenis zijn vaak meerjarig. Vaak kunt u optioneel kiezen voor diensten zoals debiteurenbeheer en kredietverzekering uit te besteden.

   

   

  MAATWERK MOGELIJK

  FACTUREN VERPAND

  RELATIEF LAGE TARIEVEN

 • AMERICAN FACTORING

  Bij deze vorm van factoring is de voorfinanciering gebaseerd op de uitstaande facturen die u wenst te laten factoren. Het percentage dat bevoorschot wordt ligt hoger dan bij traditionele factoring. U maakt zelf de keuze welke debiteuren u wilt factoren. Het tarief is onder andere afhankelijk van uw omzet. Ook de branche waarin u actief bent en de kredietscore van uw debiteuren spelen een rol. Debiteurenbeheer en de afdekking van kredietrisico zijn onderdeel van de dienst.

   

   

  LAAGDREMPELIG
  FACTUREN VERKOCHT
  HOGE FINANCIERING
 • FACTUUR FINANCIERING

  Met deze vorm van factoring wordt alleen de voorfinanciering door de factor geboden. De verantwoordelijkheden zoals debiteurenbeheer, incasso en vaak ook de krediet risico’s blijven bij de klant. Deze blijft dus verantwoordelijk voor terugbetaling van de door de factor beschikbaar gestelde faciliteit. Het risico voor de klant is bij deze vorm aanzienlijk hoger. Het voordeel is dat de klant haar debiteuren niet op de hoogte hoeft te stellen over de gebruikte financiering.

   

   

   

   

  CONFIDENTIEEL
  HOGERE RISICO'S
  EENVOUDIG OP TE ZETTEN

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden