DE BTW VOORFINANCIEREN

De omzetbelasting, of wel BTW afdracht voorfinancieren: Elke ondernemer krijgt er ieder kwartaal mee te maken. Als ondernemer betaal je btw over je omzet De fiscus vraagt om de verschuldigde BTW over de diensten die u levert binnen één maand na afloop van het kwartaal over te maken. Aan deze verplichting wil je natuurlijk voldoen. Maar als uw kaspositie beperkt is kan dit voor vervelende situaties zorgen. 

Het komt vaak voor bij startende ondernemers dat ze financieel in de knel komen rond de periode van de btw-aangifte. Ondernemers stappen regelmatig in een valkuil door al het geld dat binnenkomt direct weer wordt geïnvesteerd in de (groeiende) onderneming. Of dat facturen voor de kwartaalsluiting zijn verstuurd, maar nog niet betaald door de klant. Hoe zorg je ervoor dat uw liquiditeitspositie voldoende is om aan de btw verplichtingen te voldoen?

BTW TE LAAT BETALEN IS KOSTBAAR

Wilt u de BTW later betalen omdat u even geen geld heeft? Dat is op zich een begrijpelijke gedachte, maar tegelijk betaald u daar wel de prijs voor. De belastingdienst zal boetes opleggen als u de betaaltermijn van één maand overschrijdt. Deze boete bedraagt doorgaans 3% van het openstaande BTW bedrag. Overigens is er wel sprake van een coulance regeling. Als u de vorige aangifte op tijd heeft betaald, kunt u een boete ontlopen als het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de uiterste betaaltermijn alsnog op de rekening staat van de belastingdienst.

BTW TERUGVORDEREN

Heeft u in het afgelopen jaar debiteuren gehad die u niet hebben betaald? In dat geval kunt u de BTW terugvorderen bij de fiscus. U heeft namelijk de btw al betaald voordat uw debiteur de factuur heeft betaald. Dit kunt u weer terugvorderen door het te verrekenen bij de volgende btw-aangifte.

BTW VOORFINANCIEREN EN ANDERE OPLOSSINGEN

Hieronder lees je over verschillende oplossingen om elk kwartaal financieel goed voorbereid te zijn op de btw heffing:

RESERVEREN
voorkomen is beter dan genezen is het gezegde. Dat geldt natuurlijk ook voor het afdragen van de BTW. Ondernemers zijn vaak positief ingesteld en willen soms het geld dat binnenkomt direct weer te investeren in de groei van hun onderneming. Soms worden daarvoor de middelen gebruikt die eigenlijk bedoeld zijn voor de BTW afdracht. U kunt aan het einde van de kwartaal daardoor flink in de problemen komen met de betaling van de omzetbelasting. Zorg er dus voor dat u voldoende geld reserveert voor de afdracht.

UITSTELLEN
U kunt de btw-afdracht tot maximaal 3 maanden uitstellen. Dit doet u door op een slimme manier uw facturatie te timen. Door de facturatie net over de grens het volgende kwartaal in te tillen heeft u een kwartaal ruimte om de factuur te innen. U voorkomt daarmee dat u de btw al wel af dient te dragen, terwijl je de factuurbetalingen (en ook de btw) aan de andere kant mogelijk nog niet ontvangen hebt.

BEHEREN
Een actief debiteurenbeheer beleid biedt hierin een oplossing. Let scherp op de betalingstermijn die u met uw klant hebt afgesproken en zorg dat uw klant zich hier ook aan houdt. Uiteindelijk bent u als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de btw-aangifte en krijg u een boete van de Belastingdienst als je te laat betaalt. Als u niet zelf een afdeling debiteurenbeheer heeft, of u heeft zelf niet de zin of de vaardigheden voor, dan behoort het uitbesteden van deze taken een mogelijkheid.

FINANCIERING
U kunt een krediet aanvragen op een van uw betaalrekeningen. Hiermee kunt u gemakkelijker financiële fluctuaties opvangen als er incidenteel meer geld uitgaat dan er binnenkomt. Ook is het mogelijk te gaan factoren. Deze manier van financieren wordt steeds meer gebruikt door ondernemers. Het werkkapitaal blijft op deze manier beschikbaar om te ondernemen en voor de de afdracht van de btw. Ook  factuur financiering kan ook een oplossing bieden. Dit is vergelijkbaar met factoring, alleen betreft het hier een sec  een kortlopende financiering waarbij facturen als onderpand dienen voor de financiering

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden