FACTUUR FINANCIERING

Invoice discounting, oftewel factuur financiering, is een op activa gebaseerde werkkapitaalfinanciering waardoor bedrijven voorschotten kunnen krijgen op gelden die ze van hun klanten verschuldigd zijn. Zo helpt het de ondernemer om direct beschikking te krijgen over de factuurbedragen waardoor er niet afgewacht hoeft te worden totdat de klant de factuur betaald. Net zoals met factoring stelt het bedrijven in staat om gelden vrij te maken om verder te investeren in de groei van de onderneming.

Invoice discounting is een belangrijke bron van werkkapitaalfinanciering geworden als gevolg van de beperking bij bankfinanciering door de kredietcrisis. Bovendien is vanuit het perspectief van de financier deze vorm van financiering aantrekkelijk, omdat het een gedekte financiering betreft. Anders gezegd de financier verkrijgt het recht op onderpand van de factuur. Nieuwe, kapitaalregels voor banken die ontstonden na de crisis hebben ertoe geleid dat banken zijn afgestapt van ongedekte leningen en rekening-courantkredieten en zo dus zijn overgestapt op deze manier van lenen.

 

HOE WERKT FACTUUR FINANCIERING?

Factuur Financiering, ook wel Invoice Discounting genoemd, werkt vrij eenvoudig. Jouw bedrijf kan middelen vrij maken uit je openstaande verkoopfacturen voordat ze worden betaald door de debiteur. Dit betekent dat je niet hoeft te wachten tot de betalingen van jouw klant op je bankrekening terechtkomen, zodat je jouw verplichtingen snel kunt afhandelen of werkkapitaal voor investeringen kunt opbouwen. Je laat jouw factuur gewoon financieren.

 

VERSCHILLEN TUSSEN FACTUUR FINANCIERING EN FACTORING

Hoewel Factoring en Invoice Discounting op het eerste gezicht hetzelfde lijken, is er wel degelijk een groot verschil. Met Factoring ligt de verantwoordelijkheid voor het incasseren van betalingen en het beheer van de debiteuren bij de factor. Bij Factuur Financiering blijft de verantwoordelijkheid voor het innen van betalingen en het beheer van het verkoopboek bij de onderneming. Omdat de financier geen direct contact heeft met debiteur is deze vorm volledig vertrouwelijk, zodat jouw klanten nooit hoeven te weten dat de onderneming gebruik maakt van een financiering faciliteit. Bovendien is het een aantrekkelijke oplossing voor bedrijven is die zelf een ervaren interne credit management functie hebben.

 

VERSCHILLENDE VARIATIES

Er bestaan verschillende varianties van op deze vorm van factoring. Hieronder behandelen we de meest voorkomende variaties van factuur financiering:

 

UNDISCLOSED FACTUUR FINANCIERING

Klanten hoeven niet op de hoogte te zijn van het feit dat je onderneming zijn verkoopfacturen voorgefinancierd. Undisclosed is ideaal wanneer je slechts op zoek bent naar voorfinanciering van je facturen. Je wilt echter niet de opvolging of het incassoproces uitbesteden aan derden. Deze vorm van factoring is toont veel vergelijkingen met een rekening courant krediet.

 

SELECTIEVE FACTUUR FINANCIERING

Een derde partij koopt de afzonderlijke debiteurenposten of vooraf geselecteerde vorderingen. Hiermee is het dus vergelijkbaar met American Factoring. Het is ook mogelijk om alleen factoring toe te passen per debiteur, echter de incasso verantwoordelijkheid ligt dan wel bij de factor. Bij selectieve invoice discounting ligt de verantwoordelijkheid van credit management dus bij de ondernemer.

 

VOLLEDIGE FACTUUR FINANCIERING

Deze variant is anders dan selectieve invoice discounting of spotfactoring in die zin dat elke factuur van de gehele omzet moet worden verkocht. Dit is vergelijkbaar met traditioneel factoring – alleen ligt de verantwoordelijkheid van credit management bij de onderneming.

 

American Factoring
geen minimale jaaromzet
geschikt voor starters en mkb
voorschot 90-98%
incl. debiteurenbeheer
incl. kredietrisico afdekking
eigendomsoverdracht factuur
openbare cessie
Invoice Discounting
minimale jaaromzet €100.000
geschikt voor mkb
voorschot 70-80%
debiteurenbeheer: geen
kredietrisico afdekken: geen
verpanding factuur
stille cessie
Traditioneel Factoring
minimale jaaromzet €500.000
geschikt voor mkb
voorschot 70-85%
debiteurenbeheer optioneel
kredietrisico afdekken optioneel
verpanding factuur
openbaar - of stille cessie

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden