Invoice Discounting

Invoice discounting en op activa gebaseerde werkkapitaalfinanciering. Het stelt bedrijven in staat om voorschotten te krijgen op gelden welke ze van hun klanten verschuldigd zijn. Het helpt de ondernemer om direct beschikking te krijgen over de de factuurbedragen zonder te hoeven wachten totdat de klant de factuur betaald. Vergelijkbaar met factoring stelt het bedrijven in staat om gelden vrij te maken om verder te investeren in de groei van de onderneming.

Invoice discounting is een belangrijke bron van werkkapitaalfinanciering geworden sinds de beperking van de bankfinanciering, als gevolg van de kredietcrisis. Vanuit het perspectief van de financier is deze vorm van financiering aantrekkelijker omdat het een gedekte financiering betreft. Anders gezegd de financier krijgt het recht op het onderpand van de factuur. Nieuwe, kapitaalregels voor banken die ontstonden na de crisis hebben ertoe geleid dat banken bedrijven hebben doen afstappen van ongedekte leningen en rekening-courantkredieten en zijn overgestapt op deze manier van lenen.

Hoe werkt Invoice Discounting? 

Invoice Discounting werkt vrij eenvoudig. Uw bedrijf kan de middelen vrij te maken van uw openstaande verkoopfacturen voordat ze worden betaald door de debiteur. Dit betekent dat u niet hoeft te wachten tot de betalingen van uw klant op uw bankrekening terechtkomen, zodat u uw verplichtingen snel kunt afhandelen of werkkapitaal voor investeringen kunt opbouwen

Hoewel Factoring en Invoice Discounting op het eerste gezicht hetzelfde lijken, is er wel degenlijk een groot verschil.

Met Factoring ligt de verantwoordelijkheid voor het incasseren van betalingen en het beheer van de debiteuren bij de factor. Bij Invoice Discounting blijft de verantwoordelijkheid voor het innen van betalingen en het beheer van het verkoopboek bij de onderneming. Omdat de financier geen direct contact heeft met debiteur is deze vorm volledig vertrouwelijk, zodat uw klanten nooit hoeven te weten dat de onderneming gebruik maakt van een factuur financiering faciliteit. Dit verschil maakt maakt dat het een aantrekkelijke regeling voor bedrijven is die een ervaren interne credit management functie hebben.

Verschillende variaties

Er bestaan verschillende varianties van op deze vorm van factoring. Hieronder behandelen we de meest voorkomende modellen.

Undisclosed Invoice Discounting

Klanten hoeven niet op de hoogte te zijn van het feit dat uw onderneming voorgefinancierd wordt op de verkoopfacturen. Undisclosed is ideaal wanneer u slechts op zoek bent naar voorfinanciering van uw facturen maar niet het debiteurenbeheer of incassoproces wilt uitbesteden aan derden. Deze vorm van factoring is hiermee meer vergelijkbaar met een doorlopen zakelijk krediet.

Selective Invoice Discounting

Bij deze vorm van factuur financiering worden afzonderlijke debiteuren of vorderingen aan een derde partij verkocht. Het is vergelijkbaar met American Factoring. Hierbij is het bijvoorbeeld ook mogelijk om te factoren per debiteur (of per vordering), echter de incasso verantwoordelijkheid ligt dan wel bij de factor. Bij Selective Discounting ligt de credit management verantwoordelijkheid bij de onderneming.

Full Invoice Discounting 
Deze variant is anders dan selective invoice discounting of spotfactoring in die zin dat elke factuur van de gehele omzet dient te worden verkocht, ongeacht de behoefte. Dit is vergelijkbaar met traditioneel factoring – alleen ligt hier de credit management verantwoordelijk bij de onderneming.

Hoe werkt het?

U doet een
offerte aanvraag.

U ontvangt een
bevestiging per e-mail.

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen.

U kiest de beste factoringpartij
en ontvang extra korting.

Factoring Offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden