HET KIEZEN VAN EEN FACTORMAATSCHAPPIJ

Factoring is in feite het financieren van vorderingen. Hierdoor worden factormaatschappijen financiële partners van veel kleine en MKB bedrijven. De factormaatschappij helpt niet alleen de activiteiten van de onderneming te financieren door de behoefte aan bedrijfskapitaal te verminderen, maar ze heeft ook commerciële invloed. Het kiezen voor de juiste factormaatschappij is echter niet eenvoudig.

Door het invorderingstraject van de verkoopfacturen van de onderneming op zich te nemen, wordt de factormaatschappij tussen de onderneming en haar klant geplaatst. Daardoor krijgt de financier de facto een commerciële rol. Dit is vooral zichtbaar wanneer het de opvolging van de betalingen en de eventuele aanmaningen. De keuze van de juiste factoringmaatschappij is een belangrijke beslissing die financiële en zakelijke gevolgen kan hebben en die dus met zorg moet worden genomen.

Hieronder helpen wij u de essentiële punten uiteen te zetten die u in staat zullen stellen de hoofdlijnen van uw proces voor de keuze van uw factor te structureren.

ÉÉN OF MEER FACTORING BEDRIJVEN? 

Een van de grootste fouten die potentiële factor klanten maken, is dat ze individueel aanvragen indienen bij verschillende factormaatschappijen. Het indienen van te veel aanvragen en het beheren van meerdere uiteenlopende voorstellen kan verwarrend en tijdrovend zijn. Het maakt het kiezen voor de beste factormaatschappij er niet eenvoudiger op.

Factoring Offerte kan u helpen bij het identificeren van drie passende factoring bedrijven die aan uw normen voldoen. Hierdoor richt uw aanvragen alleen op die factormaatschappijen die er toe doen. Deze aanpak is efficiënter en biedt u bovendien meer concurrerende factoring voorstellen. 

De factoring markt is in Nederland zeer concurrerend, wat een goede zaak is voor klanten. Overweeg bij 3 factoringbedrijven een offerte in te dienen. Vergelijk vervolgens de voorstellen om te bepalen welke factormaatschappij u het beste kunt kiezen. Let erop dat het factor tarief niet het enige is waar u naar dient te kijken. Bekijk de voorstellen in z’n geheel en vergelijk ze punt voor punt. 

HOE LANG BESTAAT DE FACTOR?

De eerste vraag die u moet stellen is hoe lang de factoringmaatschappij al bestaat. In deze sector is een lange levensduur belangrijk. Het is belangrijk een partner te kiezen die de sector kent, weet hoe hij een factoring portefeuille moet beheren en die bestand is tegen economische recessies. 

Het ideaal is een factor te vinden die al vijf jaar actief is. Hoe meer ervaring de factor heeft, hoe beter. Als u een bedrijf kiest dat minder lang ervaring heeft, zorg er dan voor dat het wordt geleid door ervaren professionals uit de factoring branche.

BRANCHE ERVARING VAN DE FACTOR

Hoewel veel factoringbedrijven zichzelf afschilderen als generalisten, hebben de meeste zich ontwikkeld in specifieke bedrijfstakken waarin ze gespecialiseerd zijn. Uw bedrijf zal beter gediend zijn als u werkt met een factor die bekend is met de details van uw bedrijfstak. Factoring Offerte heeft een goed beeld van onze partners, en weet in welke sectoren ze actief zijn. Om deze informatie te weten te komen kunt u hen de vraag stellen en hun referenties bestuderen.

VRAAG REFERENTIES

De meeste factoringbedrijven adverteren dat ze bedrijven van elke omvang kunnen financieren. Facturen kunnen variëren van honderden euro’s tot miljoenen. Zelfs als een factoringmaatschappij de middelen heeft om deze grotere factuurvolumes te financieren, wil het nog niet zeggen dat ze altijd over de nodige expertise beschikken.

De klanten structuur van factoringbedrijven geeft vorm aan hun ervaring en achtergrond dat zij over het algemeen een bevoorrecht bereik hebben. Slechts enkele spelers slagen erin een echt groot factoring aanbod te beheren. Het verdient dus de voorkeur om rechtstreeks navraag te doen bij de factor en zijn referenties te bestuderen.

MINIMALE FACTORING VOLUMES?

Sommige factors nemen in hun factoring overeenkomst een minimum factoring volume op. Dit betekent dat de zakelijke klant contractueel verplicht is om tijdens de looptijd van het contract een minimumbedrag aan facturen te verkopen. Niet-naleving van de clausule kan mogelijk leiden tot een financiële sanctie. Deze laatste dekt meestal het verschil in honoraria tussen wat u werkelijk heeft berekend en het contractuele minimum. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn minima niet noodzakelijk slecht. De meeste factoring bedrijven stemmen ermee in om hun factoring tarieven te verlagen in ruil voor bepaalde minima. Als u er dus zeker van bent dat u daar niet onder gaat, kunt u overwegen een minimum omzetdrempel te aanvaarden. Ik dan kunt in veel gevallen onderhandelen over de factoring fee. 

Bedenk wel dat het niet voldoen aan het minimum factoring kostbaar kan zijn en uw winst beïnvloedt. Aan de andere kant, als uw voorstel minima bevat, overweeg dan van de gelegenheid gebruik te maken om zorgvuldig te onderhandelen over de voorwaarden van het factoring contract.

HET PROCES VAN DE FACTORINGAANVRAAG

Het is veel gemakkelijker een aanvraag in te dienen voor factoring dan om te onderhandelen over een zakelijke kredietlijn. Als u over alle nodige documenten beschikt, neemt het proces gewoonlijk maximaal enkele dagen in beslag. Overigens kan dit langer duren naarmate de overeenkomst en de dienst complexer van aard is. Zo kan een aanvraag van traditionele factoring soms wel een week of langer duren. Zo is het kiezen van de juiste factormaatschappij eenvoudiger dan u wellicht op voorhand zou denken.

 

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden