Verschillende vormen van factoring

  • Traditionele Factoring waarbij een kredietfaciliteit beschikbaar wordt gesteld op basis van een analyse van uw debiteurenposten. Hier wordt een direct voorschot verkregen waarbij uw uitstaande debiteurenportefeuille en aangeleverde bedrijfsinformatie als basis dienen voor deze faciliteit. Traditioneel factoring stelt vaak hogere eisen aan de klant en biedt vaak een beperkte bevoorschotting (maximaal 80% van de factuurwaarde). Traditionele factoring  is gebaseerd op uw volledige debiteurenportefeuille, waarbij factoring volumes hoger zijn en de tarieven lager. De contracten tussen factor en klant worden vaak voor meerdere jaren overeengekomen.

  • American Factoring De voorfinanciering wordt beschikbaar gesteld op basis van de door factoringmaatschappij aangekochte facturen. De financiering groeit mee met die van de onderneming en is daardoor flexiRbeler van aard. Deze variant past goed bij snelgroeiende ondernemingen. De voorwaarden zijn vaak flexibeler dan bij traditioneel factoring en deze vorm van factoring wordt beschouwd als laagdrempeliger. Je kunt vaak kiezen welke debiteuren je wilt factoren en welke niet. De tarieven liggen vaak hoger dan bij traditioneel factoring, daarentegen zijn voorwaarden flexibeler en de contracttermijnen vaak korter. 

  • Reverse Factoring In tegenstelling tot traditionele factoring, waarbij een leverancier zijn vorderingen wil financieren, is reverse factoring een financieringsoplossing die door de u wordt geïnitieerd om uw leveranciers te helpen hun vorderingen gemakkelijker en tegen een lagere rente te financieren dan normaal zou worden aangeboden.

Factoring vergelijken

Wij helpen bedrijven met het vinden van werkkapitaal. Factoring Offerte biedt u een platform waarop u meerdere offertes eenvoudig met elkaar vergelijkt. Bij ons kunt u direct meerdere partijen op het gebied van factoring vergelijken.

> Wij werken met de beste factoring partijen van Nederland.

> Direct meerdere offertes ontvangen en makkelijk vergelijken

> Via ons platform kunt u aanzienlijk besparen.

> Professionele bedrijven die werken met de beste voorwaarden en condities.

De hoogte van de financiering en dan met name de hoeveelheid geld dat u kunt ontvangen is gebaseerd op een analyse van uw zakelijke klanten en is direct gekoppeld aan uw uitstaande facturen. Debiteurenbeheer is vaak ook een belangrijk component van de factoringdienst. Bij full service factoring is dit vaak een standaard onderdeel van de dienst, bij traditioneel factoring is dit vaak optioneel. Het derde component is de verzekering tegen kredietrisico’s welke u als ondernemer loopt. Dit onderdeel beperkt uw ondernemersrisico bij wanbetaling of faillissement van uw debiteuren.

Een factoringdienst is dus een financiële oplossing voor bedrijven en bestaat uit enkele componenten met een aantal varianten, waardoor vergelijken tussen de verschillende factoring diensten en tarieven best uitdagend is. Factoring vergelijken is dus erg belangrijk om een juiste keuze te kunnen maken in uw specifieke situatie. Wij helpen u door uw aanvraag direct bij de juiste partijen onder te brengen en het overzichtelijk te houden zodat u de juiste keuze kunt maken.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is vaak een onderdeel van de factoring dienst. De invulling van het te voeren debiteurenbeheer wordt vaak in goed overleg samen bepaald. Factoring bedrijven bieden de mogelijkheid om van het debiteurenbeheer een gedeelde verantwoordelijkheid te maken. Eerste en tweedelijns contacten en aanmaningen worden dan eventueel door u uitgevoerd, daarna kan de factoring partij het debiteurenbeheer overnemen.

Voor kleinere bedrijven loont het de moeite om het debiteurenbeheer efficiënt en professioneel in te richten bij een factoringmaatschappij welke gespecialiseerd is in dit bedrijfsproces. Net als u hebben factoringmaatschappijen er baat bij om uw facturen op tijd betaald te zien worden. Wanneer binnen het bedrijf de taak van debiteurenbeheer al is georganiseerd zal debiteurenbeheer wellicht minder waardevol zijn. Toch kunt u overwegen om het debiteurenbeheer uit te besteden. Dit kan interessant zijn wanneer u kosten wilt besparen, of wanneer u zich gaat uitbreiden naar nieuwe (internationale) markten. 

Kredietrisico

Als uw veel openstaande facturen hebt, bestaat er altijd een risico dat uw klant zich niet houdt aan haar betaalverplichtingen. Wanneer een klant zijn betalingsverplichting niet nakomt ontstaat er een situatie van wanbetaling. De klant kan ook in surseance van betaling terecht komen waardoor een faillissement al snel op de loer ligt. De kans dat uw klant dan nog de openstaande facturen betaald is bijzonder klein. Dit heeft grote financiële schade tot gevolg en kan een enorme impact hebben op uw bedrijfsvoering. Deze debiteurenrisico’s kunnen worden beperkt met factoring.

Wilt u meerdere vormen van factoring met elkaar vergelijken, vul dan vrijblijvend ons offerte formulier in en ontvang direct offertes om te vergelijken.

Hoe werkt het?

U doet een
offerte aanvraag.

U ontvangt een
bevestiging per e-mail.

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen.

U kiest de beste factoringpartij
en ontvang extra korting.