WAT IS FACTORING MKB?

Ben je op zoek naar een betere werkkapitaal positie ? Factoring MKB geeft ondernemers in het midden en kleinbedrijf direct een gezonde kasstroom doordat uitstaande vorderingen direct uitbetaald worden. Hierdoor is het niet nodig om de betaling van jouw klanten af te wachten. Bovendien groeit in tegen stelling tot een bankkrediet de faciliteit flexibel mee met je bedrijf. 

Voor MKB’ers en startende ondernemers is het tegenwoordig erg lastig om een lening bij een bank te verkrijgen. Banken stellen hoge eisen en hebben een strenge regelgeving waar een gemiddelde MKB’er maar moeilijk aan kan voldoen. Daardoor worden alternatieve financieringsvormen zoals factoring steeds populairder bij het MKB En dat is natuurlijk niet voor niets. Factoring MKB biedt een heleboel voordelen.

 

WAT ZIJN DE VOORDELEN? 

MKB ondernemingen kunnen veel baat hebben bij het gebruik van MKB factoring om hun cashflow te verbeteren. Het is vooral interessant wanneer er dringend liquiditeitsbehoefte ontstaat om de onderneming te laten groeien of om gelijke tred te houden met de stijgende orders terwijl het werkkapitaal laag is. Enkele van de belangrijkste voordelen van Factoring voor het MKB zijn:

 

factoring mkb stap 1     VERBETERDE CASHFLOW

Factoring bedrijven betalen tot wel 98 procent van de aan hen verkochte factuurwaarde direct uit. Hiermee is de voorfinanciering een van de belangrijkste voordelen van factoring voor het MKB. Wanneer je geconfronteerd wordt met lange betaaltermijnen is het zeker het overwegen waard. Als jouw bedrijf niet 30-90 dagen kan wachten op de betalingen van facturen, helpt factoring om de achterstand in de cashflow weg te werken.

 

 

factoring mkb stap 2    VERMIJDING VAN SCHULDEN
    

Aangezien factoring technisch gezien geen lening is, zal het niet bijdragen aan een hogere schuldenlast van je bedrijf. Ook is het onderpand dat nodig is voor een financiering beperkt tot de facturen. Het is dan ook prima te combineren met andere financieringsvormen, als onderdeel van een stapelfinanciering.

 

 

factoring mkb stap 3    UITBESTEDEN VAN KREDIETRISICO’S

Een factoringmaatschappij die vorderingen koopt zal effectief de collectie voor haar rekening nemen. Eventueel kan ook het incasso proces verzorgd worden om het geld te ontvangen dat aan hen verschuldigd is. Vaak zullen kredietcontroles op de debiteuren en het overnemen van alle invordering inspanningen onderdeel zijn van de dienst.

 

 

FACTORING SCENARIO'S

 • STABIELE CASH FLOW

  Groeiende ondernemingen hebben vaak een gemeenschappelijk probleem: een tekort aan liquide middelen om groeidoelstellingen te bewerkstelligen. Echter wanneer er structureel te weinig kasmiddelen zijn wordt deze groei geremd. Enerzijds staat er geld vast omdat klanten de facturen te laat betalen. Anderzijds komen relaties met leveranciers onder druk te staan omdat deze niet op tijd worden betaald. MKB Factoring zet de vorderingen direct om in liquide middelen zodat er aan verplichtingen kan worden voldaan en er verder kan worden doorgegroeid. 

 • SEIZOENSSCHOMMELING

  Veel bedrijven ervaren behoorlijke seizoensschommelingen in bestellingen en betalingen. Desondanks zal de fabriek door moet blijven draaien, heeft technologie upgrades nodig en moet er in nieuwe voorraden geïnvesteerd worden. Factoring helpt rust en stabiliteit te brengen in deze cyclus door werkkapitaal vrij te maken die constante investeringen in groei mogelijk maken. Met name dit maakt factoring mkb het ideale instrument om seizoensgebonden invloeden die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en cashflow op te vangen. 

 • EXPORT FACTORING

  Factoring kan ook de export ondersteunen. Wanneer je van plan bent om als bedrijf je vleugels internationaal uit te gaan slaan, maar niet de risico’s die gepaard gaan met buitenlandse expansie wilt managen kan mkb factoring helpen. Ondernemers hebben niet altijd de mogelijkheden om hun betalingen op te volgen en een gebrek aan liquide middelen vormt een belangrijke belemmering voor succesvolle export. Hier kunnen de voordelen van factoring het vertrouwen aanzwengelen om kansen in nieuwe markten aan te grijpen.

   

 • FUSIES EN OVERNAMES

  Een bedrijfsovername financieren kan gebeuren met verschillende vormen van financiering. Vroeger was de bank het enige loket. Vandaag de dag is een meer gelaagde aanpak de gekozen methode (stapelfinanciering). Omdat er vaak veel geld gepaard gaat met een overname of fusie, geven veel financiers de voorkeur om de bijbehorende risico’s te verdelen over meerdere partijen. Zowel voor, tijdens als na de transactiefase van een overname kan factoring worden ingezet om een bedrijfsovername te financieren. 

 • GROEI VERSNELLING

  Bij de groei van een onderneming kan MKB factoring een significant effect hebben, doordat er invulling wordt gegeven aan de liquiditeitsbehoefte die essentieel is voor groei. Factoring voor MKB kan overigens ook een prima instrument zijn om de dagelijkse operatie van een bedrijf te financieren. Het geeft een MKB onderneming de nodige financiële flexibiliteit die onbeperkt kan groeien met jouw bedrijf.  Die groei maakt MKB Factoring een zeer geschikt instrument om in te zetten.

 • CREDIT MANAGEMENT

  Een veel gehoorde reden waarom MKB bedrijven factoring verkiezen is omdat het bepaalde taken wil uitbesteden. Het bedrijf onderkent het belang van goed credit management, maar heeft niet de mogelijkheden om zelf het debiteurenbeheer te voeren en de kredietwaardigheid van klanten in te schatten. Het factoringbedrijf neemt deze taken op een professionele manier over en zorgt voor continuïteit. Hierdoor kan het bedrijf zich richten op haar kerntaken: het succesvol ondernemen.

 

 

IS MKB FACTORING GESCHIKT VOOR MIJN ONDERNEMING?

MKB ondernemingen kunnen zich afvragen of factoring wel de moeite waard is, als de waarde van je facturen licht daalt. Immers je betaald een klein percentage van de factuur aan een factoringmaatschappij. Het is echter belangrijk op te merken dat het onmiddellijk ontvangen van contant geld bijzonder belangrijk is voor bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit. Een bedrijf met een slechte liquiditeitspositie zal uitdagingen hebben om geld vrij te maken om betalingsverplichtingen na te komen. Dat kan incidenteel voorkomen, maar als deze problemen structureel van aard zijn, kan het voortbestaan van de onderneming in gevaar komen. Met factoring kun je de problemen van een slechte liquiditeitspositie direct aanpakken. Of je cashflow uitdagingen nu incidenteel of structureel van aard zijn. Maar ook kan factoring helpen bij de verdere groei van het bedrijf en expansiedoelen helpen realiseren.

 

INFOGRAPHIC
HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden