WAT IS DE BETEKENIS VAN FACTORING?

Het is de praktijk van het verkopen van de facturen van een onderneming aan een financieringsmaatschappij tegen een korting. Dat is in het kort de betekenis van factoring, ook wel debiteurenfinanciering genoemd. Het is dus een financiële transactie waarbij een onderneming zijn debiteurenportefeuille verkoopt aan een financieringsmaatschappij. Deze financier is in tegenstelling tot een normale kredietverstrekker gespecialiseerd in het kopen van vorderingen tegen een korting (een wel een factor genoemd). 

 

GESCHIEDENIS VAN FACTORING

Om de factoring betekenis te kennen is het goed om eerst wat over de geschiedenis te weten. Zo liggen de fundamenten van het moderne factoring ruim 5000 jaar geleden in het oude Mesopotamië. Niet lang daarna worden in het oude Egypte en Griekenland schulden schriftelijk erkend en op papyrus opgetekend. In de Romeinse tijd kwamen de eerste incassospecialisten welke een deel van het geïncasseerde geld van de debiteur ontvingen. De Romeinen verspreidden dat concept door heel Europa terwijl hun rijk groeide. De term ‘factoring’ komt eigenlijk van het Latijnse woord ‘facere’. Hoewel factoring vaak als een moderne vorm van financiering bekend staat, bestaat het dus al enige tijd.

 

HOE WERKT FACTORING?

Nu we de betekenis van factoring kennen is het goed om te kijken hoe het precies werkt. Samenvattend is het  een financiële transactie waarbij een bedrijf zijn vorderingen verkoopt en overdraagt aan een factoringmaatschappij. Daarmee int de factor de betaling op de vorderingen van de klanten van de onderneming. Bedrijven kiezen voor deze vorm van financieren omdat ze direct geld willen ontvangen in plaats de betalingstermijn van de factuur af te wachten. Met factoring kunnen bedrijven onmiddellijk hun kassaldo opbouwen en alle uitstaande verplichtingen betalen. Daarom helpt het bedrijven kapitaal vrij te maken dat vastzit in debiteuren en draagt het ook het debiteurenrisico over aan de factor.

 

HOE WORDEN FACTORING TARIEVEN BEPAALD?

Factoring bedrijven berekenen een zogenaamde factor fee. Deze factor vergoeding is een percentage van het bedrag van de vorderingen die de factor in rekening brengt. De volgende zaken bepalen het tarief dat factoringmaatschappijen rekenen:

 

  • De bedrijfstak waarin uw onderneming actief is;
  • Het volume aan vorderingen die dient te worden aangekocht door de factor;
  • De kwaliteit en kredietwaardigheid van de debiteuren;
  • De DSO (gemiddeld aantal dagen dat vorderingen uitstaan)

 

Bovendien hangt het tarief af van de vraag of het om recourse factoring of non-recourse factoring gaat. Vaak rekent een factoringmaatschappij een lager tarief voor recourse factoring dan voor non-recourse factoring. Indien de factor het risico van oninbare vorderingen volledig draagt (in het geval van non-recourse factoring), rekent ze een hoger tarief.  Aangezien ze het volledige risico van oninbare vorderingen heeft. Daarentegen is er bij recourse factoring nog steeds een zekere aansprakelijkheid voor het bedrijf dat zijn vorderingen verkoopt tegenover de factoringmaatschappij. Namelijk als een deel van de vorderingen oninbaar blijkt. In wezen is het zo dat hoe gemakkelijker de factoringmaatschappij denkt dat het innen van de vorderingen waarschijnlijk zal zijn, hoe lager de factoring vergoeding

 

FACTORING IN VIJF STAPPEN UITGELEGD

  1. Uw onderneming heeft diensten of producten geleverd aan uw klant. 
  2. U stuurt uw factuur naar een factoringmaatschappij.
  3. Uw onderneming ontvangt van de factoringmaatschappij een voorschot op uw factuur, vaak binnen 24 uur.
  4. De factoringmaatschappij int de volledige betaling bij uw klant.
  5. De factoringmaatschappij betaalt u de rest van het factuurbedrag uit, minus een kleine vergoeding.

 

EXTRA VOORDELEN

de factormaatschappij voert kosteloos het debiteurenbeheer uit (inclusief uw incasso’s);

Factoring is gebaseerd op de kwaliteit van het kredietwaardigheid van uw klanten (niet van uw eigen onderneming); 

Een factoring faciliteit groeit automatisch mee met de groei van uw bedrijf;

In tegenstelling tot traditionele leningen wordt er geen schuld aangegaan;

Neem contact met ons op om de verschillende vormen van factoring diensten vrijblijvend met elkaar te vergelijken.

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden