DEBITEURENBEHEER UITBESTEDEN?

Bent u op zoek naar een partij die je kan helpen met het uitbesteden van uw debiteurenbeheer en daarnaast ook uw werkkapitaalpositie kan verbeteren? Dan is het wellicht interessant om te kijken naar de mogelijkheden die factoring hierin biedt. Bij veel factoringmaatschappijen is het uitbesteden van het debiteurenbeheer een onderdeel van hun factoring dienst. Dit betekend dat u het debiteurenbeheer uitbesteed bij een gekwalificeerd en ervaren team terwijl u zich kunt richten op uw core business. Daarnaast worden uw openstaande facturen direct uitbetaald door de factormaatschappij waardoor u onmiddellijk beschikken heeft over uw gelden.

 

 

UITBESTEDEN OF ZELF DOEN?

Het debiteurenbeheer uitbesteden is voor heel veel bedrijven interessant en het kan in de volgende situaties voordelig zijn om uit te besteden aan een factormaatschappij:

 

    WEINIG TIJD OM ACHTER UW OPENSTAANDE FACTUREN AAN TE GAAN

    NABELLEN VAN KLANTEN MET OPENSTAANDE FACTUREN VRAAGT VEEL ENERGIE

    LANGLOPENDE INCASSOPROCEDURES ZIJN NIET AAN U BESTEED

    U WILT ZICH GEEN ZORGEN MAKEN OF KLANTEN WEL OF NIET BETALEN

    U WILT GEEN RISICO’S LOPEN OP KLANTEN DIE HUN FACTUREN NIET (KUNNEN) BETALEN

 

DEBITEURENBEHEER EN FACTORING 

Debiteurenbeheer is onlosmakelijk verbonden aan een factoring dienst. Hoewel het soms optioneel een onderdeel uitmaakt van de dienstverlening, is duur van de financiering van de factuur gekoppeld aan hoe snel de factuur wordt betaald. Of je deze activiteit uitbesteed of zelf beheert, efficient debiteurenbeheer blijft belangrijk. Het uitbesteden van het debiteurenbeheer kan u de volgende voordelen geven:

 

  1. Snellere betaling van uw facturen waardoor uw liquiditeitspositie onmiddellijk verbeterd.
  2. U bent geen tijd meer kwijt met debiteurenbeheer en heeft er ook geen zorgen van.
  3. Professionele organisaties welke de focus leggen op behoud van klant relatie.

 

WILT U SNELLER UW GELD ONTVANGEN?

Met factoring stuurt u uw klanten zoals gebruikelijk een factuur voor geleverde diensten. Het versturen van de facturen gebeurd zoals u gewend bent, in uw eigen huisstijl en met het logo van uw bedrijf. U stelt de factor op de hoogte van de factuur. Vaak gebeurt dit door de factormaatschappij de kopiëren in de factuur, soms heeft een factor een portaal waarop u de factuur naar toe stuurt. U ontvangt vaak binnen één werkdag na factuur verificatie (een deel) van het factuurbedrag op uw rekening.  Met dat u het debiteurenbeheer uitbesteed geeft u de openstaande facturen uit handen aan de factoringmaatschappij. De factoringmaatschappij zorgt er vervolgens voor dat de betaling van de factuur voldaan aan u. De opvolging van de facturen doet de factor: betalingsherinneringen en eventueel een aanmaning ook.

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden