EEN SNELLE MANIER OM DE CASHFLOW VERBETEREN?

Cashflow verbeteren is altijd een belangrijk agendapunt, ongeacht het type bedrijf dat je runt, hoe lang het bedrijf al bestaat, of hoe groot het bedrijf is. Elk bedrijf staat voor de uitdaging om de in- en uitgaande geldstromen te beheren en hoe meer je dat proces kunt verbeteren, hoe beter jouw bedrijf af zal zijn.

Het is belangrijk te beseffen dat cashflow niet hetzelfde is als winst. Je kunt winst maken en toch een negatieve cashflow hebben. Bij een negatieve cashflow nemen de liquide middelen van het bedrijf af en zul je jouw uitgaven uiteindelijk niet kunnen betalen. Bij een positieve cashflow daarentegen nemen de liquide middelen van het bedrijf juist toe.

De regels van cashflow zijn eenvoudig: een bedrijf is alleen succesvol als de cash die het genereert groter is dan de cash die het verbruikt. Het klinkt afgezaagd, maar het is echt waar: cash is king! Zelfs succesvolle bedrijven kunnen failliet gaan als ze niet aan de vraag naar cash kunnen voldoen.

 

WAT IS DE BETEKENIS VAN CASH FLOW?

Wat is cashflow precies? De eerste en logische definitie van cashflow is geldstroom of kasstroom. In een bedrijfsvoering spreek je over de cashflow als het verschil tussen inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Dit is dus niet eenzelfde definitie als winst binnen je bedrijfsvoering, al heeft een goed resultaat uiteraard wel een positieve impact op jouw cashflow. Helaas zijn er veel ondernemers die problemen met liquiditeit ondervinden. Een slechte liquiditeitspositie speelt overigens niet alleen bij bedrijven waar het minder goed mee gaat. Ook bedrijven die snel groeien kunnen last ondervinden van cash flow problemen. Ondanks de groei en de mooie winsten, kan liquiditeit een probleem zijn, omdat er veel geld vast komt te zitten in debiteuren en voorraden.

 

WAT IS EEN CASH FLOW PROGNOSE?

Een gezonde cashflow ondersteund jouw plan van aanpak. Het  heeft te maken met een goede voorbereiding en planning. Wat wil je bereiken en hoe ga je dat doen? De meeste ondernemers maken echter geen planning. Dit is vaak omdat ze gewoonweg geen financiële planners zijn. Ze weten niet waar ze staan, of hoe ze moeten komen waar ze willen zijn. De meeste succesvolle bedrijven plannen niet alleen initieel, ze herzien deze ook op regelmatige basis om te zien wat er daadwerkelijk is gebeurd versus wat ze zeiden dat zou gebeuren.

Jouw cash flow op orde krijgen zit hem in het begrijpen van de plussen en minnen van cash flow. Een goede cash flow gaat over planning vooraf en terugkoppeling naar je plan van aanpak. Wat wil je bereiken en hoe gaat je dat doen?

 

MAAK EEN PLAN
Begin met het hele bedrijf mee te krijgen in het streven om van het verbeteren van de cashflow een prioriteit te maken. Niet iedereen zal er direct bij betrokken zijn, maar een algemene verschuiving van prioriteiten zal helpen om de specifieke taken gemakkelijker te maken, terwijl je een plan maakt voor de manier waarop je cashflow beheerstrategieën kunt uitvoeren. In het begin zul je het monitoren van de cashflow willen toewijzen aan een of meer vertrouwde medewerkers. Het is handig om klanten, leveranciers en voorraad op te delen in afzonderlijke categorieën in plaats van de cashflow als één geheel aan te pakken.

EVALUEER KLANTEN EN LEVERANCIERS
Kijk goed naar je klanten en leveranciers wanneer je jouw cashflow evalueert. Dit is het moment om de voorwaarden die je hebt met klanten en leveranciers met een lange staat van dienst te onderzoeken en opnieuw te onderhandelen over deze voorwaarden als ze jouw bedrijf schaden. Als je een probleem ontdekt met een bestaande relatie, neem dan contact op en probeer het probleem op te lossen. En als je nieuwe klanten of leveranciers aanneemt, zorg er dan voor dat je een kredietcontrole uitvoert om na te gaan of ze een potentieel risico vormen.

ONDERHANDEL BETALINGSVOORWAARDEN
Facturen op tijd betalen, en zo kosten voor te late betaling vermijden, is een van de eenvoudigste stappen om de cashflow te verbeteren. Je kunt ook kijken of je met jouw leveranciers kunt onderhandelen over kortingen voor vroege betalingen. En als ze niet openstaan voor betaalkortingen, onderhandel dan over lange betalingstermijnen en stel elektronische betalingen in, zodat je kunt wachten met betalen tot de ochtend dat de rekening moet worden betaald.

VERBETER UW DEBITEURENPROCES
Hoe sneller je de bedrijfsprocessen op je debiteurenbeheer kunt afhandelen, hoe gemakkelijker het zal zijn om over jouw geld te beschikken. Zorg ervoor dat je facturen op tijd verstuurt, zodat je sneller betaald wordt. En als ze niet binnen de termijn betalen, zorg dan voor een snelle follow-up en dwing een betalingsdiscipline af. Als je eenmaal betaald bent, stort de betaling dan op tijd, zodat je het geld ook echt kunt gebruiken en erbij kunt.

BELOON GOED GEDRAG
Een stap die je kunt nemen om jouw cashflow onmiddellijk te verbeteren, is incentives bieden aan snel betalende klanten. Eventueel kun je ervoor kiezen om boetes op te leggen wanneer rekeningen te laat worden betaald. Dat betekent dat je een kleine korting geeft op vroege betalingen. Eventueel voeg je een rentecomponent toe aan betalingen die te laat binnenkomen. Door dit nieuwe betalingsbeleid in te voeren, krijg je meer betalingen op tijd. Bovendien verbeter je de klantenservice voor jouw beste klanten.

VOORRAADBEHEER
Je voorraadbeheer lijkt misschien niets te maken te hebben met cashflow, maar het speelt wel degelijk een grote rol. Artikelen die op jouw schappen liggen, vertegenwoordigen geld dat niet beweegt. En het heeft geen zin om je geld vast te zetten door een overschot aan producten in voorraad te houden of producten op voorraad te houden die alleen sporadisch worden verkocht. Overweeg een grote uitverkoop om een overschot aan inventaris op te ruimen. Verbeter vervolgens het bijhouden en beheren van de voorraad, zodat je in de toekomst geen geld meer hoeft vast te leggen.

KOSTENREDUCTIE
Het verminderen van je uitgaven is een andere manier om je cashflow te verbeteren. Bekijk jouw uitgaven en bezuinig op zaken die je winst niet zullen beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld besparen op overheadkosten. Bijvoorbeeld door over te stappen van een wekelijkse naar een tweewekelijkse verloning. Hiermee verlaag je de verwerkingskosten zonder dat de winst wordt beïnvloed. Daarentegen zul je niet willen bezuinigen op marketing. In plaats daarvan wil je er juist voor zorgen dat het marketingbudget effectief wordt gebruikt om de verkoop te verhogen.

VERHOOG INKOMSTEN
Het verhogen van jouw inkomsten is een voor de hand liggende manier om de cashflow te verbeteren. Kijk goed naar de mogelijkheden om de verkoop te verbeteren en meer geld te verdienen. Je kunt de verkoop stimuleren met creatieve prikkels, zoals het organiseren van een wedstrijd of een evenement. Je kunt ook kijken naar manieren om jouw marketingstrategieën te verbeteren. En ten slotte, kijk of het verhogen van prijzen een optie is. Misschien bent je bang klanten te verliezen als de prijzen omhoog gaan. Echter niets is mis met een beetje experimenteren om het perfecte getal te vinden. Dit is vooral belangrijk als jouw kosten zijn gestegen, maar je prijzen nog niet hebt verhoogd om dit te compenseren.

TECHNOLOGIE
Technologie zoals cash flow spreadsheets, boekhoudsoftware en betalingsbeheersystemen zijn je beste vrienden wanneer je werkt aan het verbeteren van de cash flow. Hoe meer je de bedrijfsprocessen kunt verbeteren, hoe gemakkelijker het zal zijn om de geldstromen te beheren. Dingen zoals crediteuren automatisering, online inkoop software en payment management kunnen helpen bij het verbeteren van de cash flow en jouw processen efficiënter in te richten.

DE KERN VAN CASHFLOW VERBETEREN

Veel bedrijfseigenaren zien kleine veranderingen die ze in hun bedrijf kunnen aanbrengen over het hoofd. Ze denken dat de veranderingen te klein zijn om de moeite waard te zijn. Maar zoals je hierboven hebt kunnen zien kan een combinatie van kleine veranderingen een enorme impact hebben op jouw totale cashflow.

 

Als je eenmaal de cashflow binnen je organisatie ziet verbeteren op je financiële dashboard en op je banksaldo, kan het vinden van nieuwe manieren om die te blijven verbeteren een soort spel worden. En zoals de meeste spelletjes is het leuker om het samen met iemand te spelen. Roep de hulp in van je accountant of boekhouder om je te helpen. Kijk naar manieren om de 10 tips in dit artikel te gebruiken om de cashflow in jouw bedrijf te verbeteren. Niet alleen zullen zij je graag helpen, maar zij zullen je ook helpen verantwoording af te leggen over de veranderingen die je in jouw bedrijf wilt doorvoeren. Overigens kan ook factoring een positieve bijdrage leveren aan een stabiele en gezonde cashflow van jouw onderneming. Als je wilt weten welke impact factoring heeft op jouw kasstroom, vraag dan vrijblijvend meerdere offertes aan.

 

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden