WAT IS AMERICAN FACTORING?

American Factoring, is een vorm van factoring waarbij facturen per stuk of serie worden verkocht. Daarmee is het de meest flexibele vorm van factoring omdat je financieringscapaciteit groter wordt naarmate je meer facturen stuurt. Hiermee is deze vorm van factoring sterk in opkomst en een van de snelstgroeiende alternatieve financieringsvormen bij ondernemend Nederland. Een verklaring waarom juist deze vorm van factoring aan populariteit wint is wellicht te vinden in het feit dat het een van de meest laagdrempelige vormen van werkkapitaalfinanciering is. Daarbij gaat de ondernemer geen schuld aan bij het verkopen van facturen maar het is wél een financiering.

 

    AMERICAN FACTORING IS EEN FINANCIERING ZONDER SCHULDEN

 

 

VERKOOP VAN FACTUREN

Bij American Style Factoring is er sprake van overgang van het juridisch eigendomsrecht van factuur van de ondernemer welke de factuur verstuurt naar het factoring bedrijf. Dat betekent dat er dus daadwerkelijk sprake is van een verkoop en een levering van de vordering. De ondernemer verkoopt de factuur en ontvangt vervolgens direct het geld. De koper (de factor) koopt de betreffende factuur en doet daarvoor een betaling aan de onderneming. Als gevolg hiervan wordt het eigendomsrecht van jouw facturen bij deze vorm van factoring overgedragen aan de factormaatschappij. Echter, dit is anders bij traditionele factoring waarbij het eigendomsrecht behouden blijft maar facturen wel verpand worden aan de factormaatschappij.

 

KOSTEN

De kosten van American Factoring zijn uitgedrukt in een percentage van het factuurbedrag. Daarom is bij deze vorm van factoring het tarief sterk gekoppeld aan de effectieve betalingstermijn van de factuur. Daarentegen wordt bij traditioneel factoring gekeken naar het gemiddelde van alle debiteuren. De kredietwaardigheid van de debiteur speelt bovendien ook een rol. Ter illustratie liggen de kosten van American factoring  ongeveer tussen de 1%-4% van de factuurwaarde (betalingstermijn van 30 dagen). Naast de voorfinanciering wordt er ook gezorgd voor professionele factuuropvolging en wordt het kredietrisico afgedekt. Anders dan bij traditioneel factoring is er geen sprake van een rentedragende faciliteit. Daardoor zijn er geen rentekosten componenten zijn.

CONTRACTTERMIJN

Omdat American Factoring doorgaans wordt bestempeld als de meest flexibele vorm van factoring kent het weinig constructies met meerjarige contract verbintenis. Een termijn- of omzetverplichting werkt beperkend. Aan de ene kant zijn er dus aanbieders die zonder looptijd en limieten werken. Aan de andere kant zijn er partijen waarmee afspraken te maken zijn over termijnen- en factoring omzet die de factor fee kunnen drukken.

 

GOEDKEURING

American factoring is een laagdrempelige vorm van financiering waarbij het acceptatieproces snel en eenvoudig is. Er vindt een kredietwaardigheidscontrole plaats om te kijken welke financieringslimieten je debiteuren hebben. Ook volgt er een korte financiële analyse van de onderneming. Deze relatief eenvoudige manier van financieren leent zich goed voor starters en snelgroeiende ondernemingen. 

 

VOORFINANCIERING

Doorgaans is het percentage dat wordt voorgefinancierd is tussen de 90% en 98% van het factuurbedrag. Deze is per factor verschillend en is het onder andere afhankelijk van de gekozen recourse methode. Wanneer de klant de kredietrisico’s niet afdekt zullen de percentages van bevoorschotting bijvoorbeeld lager liggen (80-85%) dan wanneer gekozen wordt voor non-recourse factoring (90-98%).

 

    AMERICAN FACTORING IS DE MEEST FLEXIBELE VORM VAN FACTORING

 

Samengevat vind je de onderstaande tabel de globale verschillen tussen de 3 voornaamste vormen van factoring. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in een van deze vorm van factoring, vraag dan hier eenvoudig een vergelijk aan.

 


Traditionele Factoring
minimale jaaromzet €500.000
geschikt voor mkb
voorschot 70-85%
debiteurenbeheer optioneel
kredietrisico afdekken optioneel
verpanding factuur
openbaar - of stille cessie
American Factoring
geen minimale jaaromzet
geschikt voor starters en mkb
voorschot 90-98%
incl. debiteurenbeheer
incl. kredietrisico afdekking
eigendomsoverdracht factuur
openbare cessie
Invoice Discounting
minimale jaaromzet €100.000
geschikt voor mkb
voorschot 70-80%
debiteurenbeheer: geen
kredietrisico afdekken: geen
verpanding factuur
stille cessie

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden