American Factoring

American Factoring, is een vorm van Factoring waarbij facturen per stuk of serie worden verkocht. Daarmee is het de meest flexibele vorm van factoring. Dat komt doordat jouw financieringscapaciteit groter wordt naarmate je meer facturen stuurt. Hiermee is deze vorm van factoring sterk in opkomst en een van de snelstgroeiende alternatieve financieringsvormen bij ondernemend Nederland. Een verklaring waarom juist deze vorm van factoring aan populariteit wint is wellicht te vinden in het feit dat het een van de meest laagdrempelige vormen van werkkapitaalfinanciering is.

Eigendomsrecht

Bij American Factoring is er sprake van overgang van het juridisch eigendomsrecht van factuur van de ondernemer welke de factuur verstuurt naar het factorbedrijf. Dat wil zeggen dat er dus daadwerkelijk sprake is van een verkoop en een levering van de vordering. De ondernemer verkoopt de factuur en ontvangt vervolgens direct het geld. De koper (de factor) koopt de betreffende factuur en doet daarvoor een betaling aan de onderneming. Als gevolg hiervan wordt het eigendomsrecht van uw facturen bij deze vorm van factoring overgedragen aan de factormaatschappij. Echter dit is anders bij traditionele factoring waarbij u het eigendomsrecht van uw facturen verpand aan de factormaatschappij.

Kosten

De kosten van American Factoring zijn uitgedrukt in een percentage van het factuurbedrag. Daarom is bij deze vorm van factoring het tarief sterk gekoppeld aan de effectieve betalingstermijn van de factuur. Daarentegen wordt bij traditioneel factoring gekeken naar het gemiddelde van alle debiteuren (DSO). De kredietwaardigheid van de debiteur speelt bovendien ook een rol. Ter illustratie liggen de kosten van American factoring  ongeveer tussen de 1,5%-4% van de factuurwaarde (betalingstermijn van 30 dagen). Naast de voorfinanciering wordt er ook gezorgd voor professionele factuuropvolging en wordt het kredietrisico afgedekt. Anders dan bij traditioneel factoring is er geen sprake van een rentedragende faciliteit. Daardoor zijn er geen rentekosten componenten zijn.

Contracttermijn

Aangezien American Factoring doorgaans als het meest flexibel wordt bestempeld kent het weinig constructies met meerjarige contracttermijnen.  Omdat deze vorm van factuur financiering als de meest flexibele vorm van factoring wordt gezien werkt een termijn- of omzetverplichting daarbij beperkend. Aan de ene kant zijn er dus aanbieders die zonder looptijd en limieten werken. Aan de andere kant zijn er partijen die door afspraken over termijnen- en te factoren omzet te maken hun factor fee drukken. 

Acceptatie

American factoring is een laagdrempelige vorm van financiering waarbij het acceptatieproces is snel en eenvoudig. Er wordt een kredietwaardigheid check gestart om te kijken welke financieringslimieten uw debiteuren hebben. Ook volgt ook een korte financiële analyse van de onderneming. Daarom leent deze vorm van factoring zich zeer goed voor starters en snelgroeiende ondernemingen.  

Voorfinanciering

Doorgaans is het percentage dat wordt voorgefinancierd is tussen de 90% en 98% van het factuurbedrag. Overigens is per factor verschillend en is het onder andere afhankelijk van de gekozen recourse methode. Wanneer de klant de kredietrisico’s niet afdekt zullen de percentages van bevoorschotting bijvoorbeeld lager liggen (70-75%) dan wanneer gekozen wordt voor non-recourse factoring (80-85%).

Samengevat vindt u de onderstaande tabel de globale verschillen tussen de 3 voornaamste vormen van factoring. Dus mocht u geïnteresseerd zijn in een van deze vorm van factoring, vraag dan hier eenvoudig een vergelijk aan.

 

 

Factoring vormen
Kenmerken American Factoring Traditionele Factoring Invoice Discounting
Minimale Jaaromzet n.v.t. €500.000,00 €100.000,00
KvK Ingeschreven 1 maand 12 maanden 6 maanden
Voorschot 90% – 98% 70% – 90% 70% – 80%
Debiteurenbeheer ja keuze nee
Kredietrisico overgedragen ja keuze nee
Verpanding openbaar optie stil
Hoe werkt het?

U doet een
offerte aanvraag.

U ontvangt een
bevestiging per e-mail.

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen.

U kiest de beste factoringpartij
en ontvang extra korting.

Factoring Offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden